Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản SBT Tin học 6 - cánh diều

Bình chọn:
4.8 trên 61 phiếu
Câu E5 trang 31 SBT Tin học lớp 6

Công cụ Thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản có giúp ta thay cả một câu văn dài bằng một câu văn khác được không? Tại sao?

Xem lời giải

Câu E6 trang 32 SBT Tin học lớp 6

Những phát biểu nào sau đây là sai? Vì sao?

Xem lời giải

Câu E7 trang 32 SBT Tin học lớp 6

Trong hình sau đây (Hình 9), hãy điền các số 1, 2, 3, 4 vào các ô có dấu "?" để nhận được giải thích đúng về lệnh định dạng tương ứng.

Xem lời giải

Câu E8 trang 32 SBT Tin học lớp 6

Những phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lợi ích của định dạng trang? Vì sao? 1) Trình bày trang văn bản với lề trái và lề phải hợp lí. 2) Trình bày trang văn bản với lề trên và lề dưới hợp lí.

Xem lời giải

Câu E9 trang 33 SBT Tin học lớp 6

Em hãy điền vào cột bên trái số thứ tự của lệnh định dạng trang trong hình bên dưới (Hình 10) đúng với giải thích của lệnh ở cột bên phải.

Xem lời giải

Câu E10 trang 34 SBT Tin học lớp 6

Trong phần mềm soạn thảo văn bản MS Word, những cách nào sau đây không thực hiện được việc in văn bản ra máy in? Vì sao?

Xem lời giải

Câu E11 trang 34 SBT Tin học lớp 6

Bạn Dũng nói rằng: chữ, đoạn và trang văn bản luôn có sẵn các thuộc tính định dạng, ban đầu chúng là các thuộc tính định dạng mặc định của phần mềm soạn thảo văn bản. Theo em, bạn Dũng có nói đúng không? Tại sao?

Xem lời giải