Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu A1 trang 4 SBT Tin học lớp 6

Cho tình huống: Em đang ngồi trong lớp chờ giờ học bắt đầu, em thấy thầy giáo (cô giáo) bước vào lớp. Hãy trả lời lần lượt ba câu hỏi sau:

Xem lời giải

Câu A2 trang 4, 5 SBT Tin học lớp 6

Em hãy điền thêm vào chỗ chấm (...) trong câu: "Hùng... nên biết rằng quả bóng đá của lớp vừa bị rách." để câu đó trở thành ví dụ minh họa phù hợp với từng trường hợp 1), 2) tương ứng sau đây:

Xem lời giải

Câu A3 trang 4, 5 SBT Tin học lớp 6

Cho tình huống: Kĩ sư xem bản vẽ để chỉ huy xây dựng công trình. Em hãy trả lời lần lượt hai câu hỏi sau:

Xem lời giải

Câu A4 trang 5 SBT Tin học lớp 6

Với mỗi tình huống ở bảng sau, em hãy chọn để điền tương ứng vào ô trống:

Xem lời giải

Câu A5 trang 5 SBT Tin học lớp 6

Với mỗi thông tin sau đây: 1) Phòng học lớp em vừa thay bảng mới. 2) Bạn Dũng được tuyên dương trước lớp vì làm việc rất tốt. 3) Ngày mai sẽ có mưa ở khu vực miền núi Tây Bắc Việt Nam. 4) Vụ lúa mùa này nông dân Nam Bộ thắng lớn.

Xem lời giải

Câu A6 trang 6 SBT Tin học lớp 6

Cho tình huống: "Em thấy quả cam có màu vàng, biết nó sắp chín", em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu A7 trang 6 SBT Tin học lớp 6

Buổi tối nghe bố nhắc: "Ngày mai là mồng 2 tháng 9 đấy!", em chuẩn bị sẵn cờ Tổ quốc để mang treo trước cửa nhà sáng sớm hôm sau. Em hãy cho biết:

Xem lời giải

Câu A8 trang 6 SBT Tin học lớp 6

Giải câu đố có thể coi là bài toán xử lí thông tin, cần nhiều hiểu biết từ trước. Khi giải câu đố: "Con gì tám cẳng hai càng, chẳng đi mà lại bò ngang cả ngày?", em đã biết trước những gì?

Xem lời giải

Câu A9 trang 6 SBT Tin học lớp 6

Hãy chọn trong các từ ngữ: chữ và số, hình ảnh, âm thanh, mùi vị, xúc giác những từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ chấm (...) ở mỗi câu sau đâu:

Xem lời giải

Câu A10 trang 6 SBT Tin học lớp 6

Với tình huống: "Bác sĩ khám bệnh cho em, ghi vào y bạ và trao lại cho mẹ em". Em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu A11 trang 7 SBT Tin học lớp 6

Em hãy tạo bảng gồm ba cột tương ứng cho biết bên gửi thông tin, bên nhận thông tin, thông tin dạng gì và ba hàng, mỗi hàng tương ứng lần lượt với một trong ba tình huống sau:

Xem lời giải

Câu A12 trang 7 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu A13 trang 7 SBT Tin học lớp 6

Theo mục đích sử dụng, các biển báo giao thông ven đường là vật mang tin để gửi thông tin tới người đi đường. Cho biết bốn biển báo sau:

Xem lời giải

Câu A14 trang 7 SBT Tin học lớp 6

Em hãy nêu ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin và trao đổi thông tin (khác với những ví dụ đã có trong sách giáo khoa và sách bài tập).

Xem lời giải

Câu A15 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau đây:

Xem lời giải

Câu A16 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Em hãy kể tên một số thiết bị số mà em biết, khác với những thiết bị đã nói đến trong sách giáo khoa và nói rõ nó có thể làm gì. Tại sao có thể gọi nó là thiết bị số?

Xem lời giải

Câu A17 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Trong các cụm từ: tính toán, thu nhận thông tin hình ảnh, thu nhận thông tin âm thanh, thu nhận thông tin mùi vị, xử lí thông tin, truyền tin, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật. Những cụm từ nào thích hợp để điền vào chỗ chấm (...) ở mỗi câu sau đây?

Xem lời giải

Câu A18 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Sách giáo khoa Tin học 6 có nêu câu hỏi máy tính hay con người làm tốt hơn trong hoạt động thu nhận thông tin văn bản, hình ảnh, âm thanh và lưu trữ thành dữ liệu. Câu trả lời của em là gì? Em hãy nêu một vài ví dụ cụ thể để giải thích.

Xem lời giải

Câu A19 trang 8 SBT Tin học lớp 6

Để minh họa rằng máy tính và các thiết bị số thay đổi cách thức hoạt động thông tin của con người, sách giáo khoa Tin học 6 lấy ví dụ phóng viên dùng laptop viết bài ngay tại buổi họp báo. Em hãy tìm một ví dụ khác để minh họa và giải thích tại sao nói đó là sự thay đổi cách thức.

Xem lời giải

Câu A20 trang 9 SBT Tin học lớp 6

Để minh họa rằng máy tính thay đổi chất lượng hoạt động thông tin của con người, sách giáo khoa Tin học 6 lấy các ví dụ như: bông hoa nở to dần chỉ trong vòng vài giây; trình chiếu chậm cú sút là bàn thắng đẹp. Em hãy tìm một ví dụ khác để minh họa và giải thích tại sao nói đó là sự thay đổi chất lượng.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất