Bài 1. Khái niệm thuật toán SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu F1 trang 44 SBT Tin học lớp 6

Một việc em phải làm hằng ngày là đi từ nhà đến trường. "Bài toán: đi đến trường; đầu vào: xuất phát từ nhà em; đầu ra: có mặt ở trường".

Xem lời giải

Câu F2 trang 44 SBT Tin học lớp 6

Các câu giải thích nghĩa khái niệm thuật toán sau đây có những điểm thiếu sót nào? Em hãy nói rõ cho từng trường hợp:

Xem lời giải

Câu F3 trang 44 SBT Tin học lớp 6

Khi được hỏi em làm thế nào để sang đường (di chuyển sang lề đường bên kia) sao cho an toàn, em mô tả như sau: "1) Dừng ở chỗ thích hợp; 2) Quan sát giao thông trên đường; 3) Nhanh chóng đi cắt ngang qua đường sang bên kia khi thấy an toàn."

Xem lời giải

Câu F4 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Giả sử em là lớp trưởng, hãy vận dụng cách suy nghĩ theo kiểu thuật toán để hoàn thành nhiệm vụ cô giáo giao: "Đề xuất một bạn trong lớp để khen thưởng danh hiệu dành cho học sinh có thành tích học tập nổi bật nhất trong năm học".

Xem lời giải

Câu F5 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Với mỗi phát biểu sau đây, hãy cho biết phát biểu đó là đúng là hay sai:

Xem lời giải

Câu F6 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Tại sao phải mô tả thuật toán cụ thể, rõ ràng, đầy đủ? Nếu không như thế thì hậu quả là gì? Hãy nêu ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Câu F7 trang 45 SBT Tin học lớp 6

Em hãy giải thích cho bạn biết tại sao có thể coi chương trình máy tính là bản mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình và nêu ví dụ minh họa.

Xem lời giải