Câu F4 trang 45 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Giả sử em là lớp trưởng, hãy vận dụng cách suy nghĩ theo kiểu thuật toán để hoàn thành nhiệm vụ cô giáo giao: "Đề xuất một bạn trong lớp để khen thưởng danh hiệu dành cho học sinh có thành tích học tập nổi bật nhất trong năm học".

Đề bài

Giả sử em là lớp trưởng, hãy vận dụng cách suy nghĩ theo kiểu thuật toán để hoàn thành nhiệm vụ cô giáo giao: "Đề xuất một bạn trong lớp để khen thưởng danh hiệu dành cho học sinh có thành tích học tập nổi bật nhất trong năm học".

1) Xác định rõ thế nào là "thành tích học tập nổi bật nhất" trong năm học.

2) Phát biểu nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể hơn dưới dạng một bài toán.

3) Viết quy trình thực hiện theo kiểu mô tả thuật toán.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sự sáng tạo, ý tưởng của bản thân em.

Lời giải chi tiết

1) Trung bình điểm tổng kết tất cả các môn đạt cao nhất.

2) Đầu vào: Danh sách lớp kèm trung bình điểm tổng kết tất cả các môn của mỗi học sinh.

    Đầu ra: họ và tên người có điểm trung bình cao nhất.

3) Quy trình:

- Bước 1. Tìm số lớn nhất trong cột "trung bình điểm tổng kết".

- Bước 2. Đánh dấu dòng ứng với số lớn nhất vừa tìm được.

- Bước 3. Trả về "họ và tên" trên dòng vừa đánh dấu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí