Bài 5. Giới thiệu thư điện tử SBT Tin học 6 - Cánh Diều

Bình chọn:
4.6 trên 56 phiếu
Câu C19 trang 24 SBT Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, những câu nào là đúng khi mô tả khái niệm thư điện tử

Xem lời giải

Câu C20 trang 24 SBT Tin học lớp 6

Trong các dòng sau đây, những dòng nào là địa chỉ hộp thư điện tử hợp lệ

Xem lời giải

Câu C21 trang 24 SBT Tin học lớp 6

Trong các câu sau đây, những câu nào là đúng khi nói về khái niệm dịch vụ thư điện tử

Xem lời giải

Câu C22 trang 25 SBT Tin học lớp 6

Cô giáo gửi yêu cầu về bài tập ở nhà qua email cho em, em hãy nêu các bước cần thực hiện để chuyển tiếp thư của cô giáo cho các bạn trong lớp.

Xem lời giải

Câu C23 trang 25 SBT Tin học lớp 6

Em hãy nêu các bước cần thực hiện để tìm kiếm video bài hát "Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội" và gửi cho người bạn thân; sau đó chuyển tiếp email này cho các bạn trong lớp em.

Xem lời giải

Câu C24 trang 25 SBT Tin học lớp 6

Bạn em mới bắt đầu sử dụng dịch vụ thư điện tử, em cần lưu ý những gì cho bạn?

Xem lời giải

Câu C25 trang 25 SBT Tin học lớp 6

Dự án học tập Dự án: Em hãy tìm kiếm thông tin về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hãy chỉ ra website chứa thông tin này; tóm tắt những nội dung chính của cuộc khởi nghĩa (mục đích, thời gian, địa điểm và kết quả của cuộc khởi nghĩa) vào một tệp văn bản và gửi cho thầy, cô giáo dạy môn Lịch sử qua email.

Xem lời giải