Câu C23 trang 25 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Em hãy nêu các bước cần thực hiện để tìm kiếm video bài hát "Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội" và gửi cho người bạn thân; sau đó chuyển tiếp email này cho các bạn trong lớp em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức bài “Giới thiệu thư điện tử” và hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết

Em thực hiện các bước sau:

- Sử dụng máy tìm kiếm (VD: Google Chorme), truy cập website https://www.google.com/. Sau đó, nhập từ khóa tìm kiếm "video bài hát Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội".

- Mở trang web có video bài hát và sao chép địa chỉ trang web.

- Đăng nhập hộp thư, soạn nội dung thư, dán vào phần nội dung thư địa chỉ trang web vừa sao chép và gửi thư cho bạn thân của em. Em nói rõ với bạn về địa chỉ trang web của video bài hát mà em gửi để bạn biết đó là địa chỉ trang web an toàn để mở.

- Chuyển tiếp email vừa gửi cho tất cả các bạn trong lớp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu