Câu C22 trang 25 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Cô giáo gửi yêu cầu về bài tập ở nhà qua email cho em, em hãy nêu các bước cần thực hiện để chuyển tiếp thư của cô giáo cho các bạn trong lớp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức bài “Giới thiệu thư điện tử” và hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết

Em thực hiện các bước sau:

1) Đăng nhập hộp thư.

2) Mở email của cô giáo.

3) Chọn Chuyển tiếp, nhập các địa chỉ email của các bạn trong lớp.

4) Soạn nội dung thông báo về việc chuyển tiếp thư của cô giáo cho các bạn.

5) Chọn nút Gửi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu