Câu E17 trang 37 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Sử dụng các lệnh trong Hình 13, điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau đây để nhận được cách chèn thêm hoặc xóa hàng hay cột của bảng

Đề bài

Sử dụng các lệnh trong Hình 13, điền vào chỗ chấm (...) trong các câu sau đây để nhận được cách chèn thêm hoặc xóa hàng hay cột của bảng:

1) Để chèn thêm hàng bên trên (hay bên dưới) hàng đang chứa con trỏ soạn thảo, ta nháy chuột vào lệnh (...) hay lệnh (...)).

2) Để chèn thêm cột bên trái (hay bên phải) cột đang chứa con trỏ soạn thảo, ta nháy chuột vào lệnh (...) (hay lệnh (...)).

3) Để xóa hàng (hay cột) của bảng, đặt con trỏ soạn thảo vào một ô bất kì của hàng hay cột đó rồi nháy chuột vào lệnh (...) rồi chọn (...) hay (...).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức trong hình 5 SGK:

Lời giải chi tiết

Các từ cần điền lần lượt là (Hình 21):

1) Insert Above, Insert Below.

2) Insert Left, Insert Right.

3) Delete, Delete Rows, Delete Columns.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí