Câu C5 trang 21 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Em hãy phân biệt các cặp khái niệm trong mỗi trường hợp sau đây:

1) Siêu văn bản và văn bản.

2) Siêu văn bản và siêu liên kết.

3) Trang web và website.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Siêu văn bản: Văn bản có chứa siêu liên kết.

- Siêu liên kết: Trên trang web, khi trỏ chuột vào mục thông tin, dòng chữ, hình ảnh hay video nếu xuất hiện biểu tượng hình bàn tay, đó là nơi chứa siêu liên kết.

Siêu liên kết như một đường dẫn để người xem trực tiếp chuyển đến ngay một đoạn tài liệu hay một trang web khác chứa thông tin liên quan.

- Trang web: Khác với các trang trong cuốn sách, tờ báo,... có kích thước hạn chế, trang web có thể rất dài, gồm rất nhiều thông tin.

- Website: tập hợp các trang web có liên quan đến nhau và được gắn cùng một địa chỉ.

Lời giải chi tiết

1) Siêu văn bản và văn bản.

Siêu văn bản

Văn bản

Là đoạn văn bản, hình ảnh, âm thanh hay video có chứa siêu liên kết.

Văn bản thông thường để chỉ 1 đoạn gồm các kí tự.

2) Siêu văn bản và siêu liên kết.

Siêu văn bản

Siêu liên kết

Siêu văn bản chứa siêu liên kết.

 Siêu liên kết là đường dẫn đến vị trí của trang web.

3) Trang web và website.

Website

Trang web

Website thường bao gồm nhiều trang web con được liên kết với nhau thông qua các đường link.

 Trang web là một trang con trong website.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu