Câu C4 trang 21 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1) Các website khác nhau có thể có chung địa chỉ website.

2) Các trang web khác nhau trong cùng 1 website sẽ có 1 phần địa chỉ giống nhau.

3) Thông tin trên website chỉ có ở dạng văn bản.

4) Các văn bản đưa vào website phải không có dấu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Các website khác nhau được phân biệt bởi địa chỉ website khác nhau của chúng.

- Trang web đầu tiên mở ra khi truy cập vào địa chỉ website gọi là trang chủ. Trên trang chủ có các liên kết đến trang web thành phần. Chú ý quan sát dòng chữ trong ô địa chỉ của các trang này, chúng đều có chung phần địa chỉ website cố định và chỉ khác nhau ở phần đuôi còn lại.

- Thông tin trên website có ở nhiều dạng: hình ảnh, văn bản, video,...

Các văn bản đưa vào website có thể có dấu hoặc không.

Lời giải chi tiết

Câu đúng: 2) Các trang web khác nhau trong cùng 1 website sẽ có 1 phần địa chỉ giống nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu