Câu C3 trang 21 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1) Website là một trang web.

2) Một website có thể chỉ có một trang web.

3) Mỗi website có một địa chỉ website riêng.

4) Một website bao gồm nhiều trang web.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Website là tập hợp các trang web có liên quan đến nhau và được gắn cùng một địa chỉ.

Lời giải chi tiết

Câu đúng là:

3) Mỗi website có một địa chỉ website riêng.

4) Một website bao gồm nhiều trang web.

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu