Câu C8 trang 22 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1) Từ một website có thể tìm kiếm thông tin ở các website khác nếu có liên kết.

2) Chỉ các trang web của một website có liên kết với nhau, còn các website khác nhau không thể có liên kết.

3) Thông tin trên website tại mỗi thời điểm có thể khác nhau.

4) Các website liên kết với nhau tạo thành một trang web.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Từ một trang web người đọc có thể di chuyển đến website khác nhau để xem thông tin.

- Việc di chuyển này nhờ liên kết giữa các website.

Lời giải chi tiết

Câu đúng:

1) Từ một website có thể tìm kiếm thông tin ở các website khác nếu có liên kết.

3) Thông tin trên website tại mỗi thời điểm có thể khác nhau.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu