Câu C12 trang 23 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Em hãy chỉ ra thứ tự thực hiện các bước sau đây để tìm thông tin bằng máy tìm kiếm:

1) Nhập từ khóa tìm kiếm.

2) Nhập địa chỉ máy tìm kiếm vào cửa sổ trình duyệt.

3) Mở trình duyệt web.

4) Xem kết quả tìm kiếm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thứ tự thực hiện các bước để tìm thông tin bằng máy tìm kiếm:

- Mở trình duyệt web.

- Nhập địa chỉ máy tìm kiếm vào cửa sổ trình duyệt.

- Nhập từ khóa tìm kiếm.

- Xem kết quả tìm kiếm

Lời giải chi tiết

3) - 2) - 1) - 4).

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu