Câu B3 trang 14 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Mạng máy tính giúp người dùng chia sẻ tài nguyên bao gồm thông tin và các thiết bị. Tài nguyên nào sau đây có thể chia sẻ được qua mạng cho nhiều người dùng chung?

1) Sách, báo, tạp chí.

2) Camera.

3) Máy in.

4) Các bài viết, ảnh chụp, đoạn video và những lời bình luận.

Lời giải chi tiết

Tất cả những tài nguyên trên đều có thể được chia sẻ qua mạng cho nhiều người dùng chung. Tuy nhiên:

1) Sách, báo, tạp chí cần phải được số hóa (chuyển thành các tệp thông tin bằng cách gõ lại hoặc dùng máy quét scanner).

2) Camera: cần phải được kết nối vào mạng.

3) Máy in: cần phải được kết nối vào mạng.

4) Các bài viết, ảnh chụp, đoạn video và cả những lời bình luận: cần phải được số hóa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu