Câu F14 trang 47 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Cho một câu trong văn bản chữ. Em hãy viết thuật toán đếm xem trong câu có bao nhiêu từ:

Đề bài

Cho một câu trong văn bản chữ. Em hãy viết thuật toán đếm xem trong câu có bao nhiêu từ:

1) Trường hợp đơn giản: hai từ luôn cách nhau chỉ một dấu cách.

2) Tổng quát hơn: hai từ có thể cách nhau hơn một dấu cách.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1) Dùng cấu trúc lặp khi chưa biết số lần lặp.

2) Trường hợp này, điều kiện để tăng biến đếm là chuyển từ kí tự khác dấu cách sang kí tự tiếp theo là dấu cách. Dùng cặp hai kí tự liền nhau c1, c2; đếm số lần chuyển từ "khác dấu cách" sang "bằng dấu cách".

Lời giải chi tiết

1) Điều kiện để tiếp tục lặp là chưa đến cuối câu (kết thúc bằng dấu chấm, nếu muốn cụ thể).     

    Điều kiện để tăng biến đếm đã rõ ràng; mô tả bằng cấu trúc rẽ nhánh khuyết.

2) Thuật toán: Đếm số từ trong câu.

- Chuẩn bị trước vòng lặp: d = 0 (đếm số từ); xuất phát từ c = kí tự đầu tiên.

- Lặp khi (chưa đến cuối câu): {ví dụ c ≠ dấu chấm}

a) Nếu (c = dấu cách): tăng d lên 1

Hết nhánh

b) Dịch c sang kí tự tiếp theo

Hết lặp

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí