Câu F12 trang 46 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Em đã viết thuật toán giải bài toán cho ba đồng xu trong đó có một đồng xu giả nhẹ hơn, dùng cân thăng bằng để tìm ra đồng xu giả.

Đề bài

Em đã viết thuật toán giải bài toán cho ba đồng xu trong đó có một đồng xu giả nhẹ hơn, dùng cân thăng bằng để tìm ra đồng xu giả.

1) Hãy bổ sung chỉnh sửa thuật toán nếu chỉ biết đồng xu giả có trọng lượng khác với đồng xu thật.

2) Hãy bổ sung chỉnh sửa thành thuật toán giải bài toán cho bốn đồng xu trong đó có một đồng xu giả.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chiến lược chung là thu hẹp dần phần có chứa xu giả sẽ dẫn đến tìm thấy nó. Mô tả thuật toán theo cách chi tiết dần từng bước, rõ ràng, cụ thể.

Lời giải chi tiết

1) Thuật toán: Sử dụng cân thăng bằng tìm đồng xu giả (Hình 25).

- Đầu vào: ba đồng xu trong đó có một đồng xu giả, trọng lượng khác với đồng xu thật.

- Đầu ra: phát hiện đồng xu giả.

a) Lấy hai đồng xu bất kì đặt lên cân.

b) Nếu cân thăng bằng: kết luận đồng xu còn lại là giả.

c) Trái lại (cân lệch nghiêng):

- i. Tráo đổi đồng xu còn lại với một đồng xu trên đĩa cân.

- ii. Nếu cân thăng bằng: đồng xu vừa lấy ra khỏi cân là giả.

- iii. Trái lại: đồng xu còn để nguyên trên cân (không bị tráo đổi) là giả.

Hết nhánh

2) Thuật toán: Sử dụng cân thăng bằng tìm đồng xu giả (Hình 26).

- Đầu vào: bốn đồng xu trong đó có một đồng xu giả, trọng lượng khác với đồng xu thật.

- Đầu ra: phát hiện đồng xu giả.

a) Lấy hai đồng xu bất kì đặt lên cân.

b) Nếu cân thăng bằng: xếp hai đồng xu đã cân vào bên T {T = thật}

c) Trái lại (cân lệch nghiêng): xếp hai đồng xu chưa cân vào bên T.

    Hết nhánh.

a) Cân so sánh một đồng xu bên T với một đồng xu chưa xếp.

b) Nếu cân thăng bằng: đồng xu còn lại chưa cân là giả.

c) Trái lại (cân lệch nghiêng): đồng xu vừa cân so sánh là giả.

    Hết nhánh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Câu F11 trang 46 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều

    Có thể biểu diễn các trạng thái của hệ thống gồm một công tắc và một đèn bằng hai bit. Bằng cách liệt kê các bước hoặc vẽ sơ đồ khối, hãy mô tả thuật toán nhận biết hệ thống hỏng gì từ giá trị của hai bit đó.

  • Câu F10 trang 46 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều

    Học sinh cấp trung học bắt đầu được xét kết nạp Đoàn khi đủ 16 tuổi. Hãy dùng cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán kiểm tra điều kiện kết nạp Đoàn bằng cách liệt kê các bước hoặc sơ đồ khối.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí