Câu F9 trang 46 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Bài toán: Tính diện tích của một sân vận động có dạng một hình chữ nhật ghép thêm hai nửa hình tròn ở hai chiều rộng; cho biết chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật. Hãy mô tả thuật toán bằng cách liệt kê các bước.

Đề bài

Bài toán: Tính diện tích của một sân vận động có dạng một hình chữ nhật ghép thêm hai nửa hình tròn ở hai chiều rộng; cho biết chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật. Hãy mô tả thuật toán bằng cách liệt kê các bước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mô tả thuật toán phải rõ ràng, đầy đủ, đầu vào là gì, đầu ra là gì và chỉ rõ sự kết thúc thuật toán.

Lời giải chi tiết

- Đầu vào: chiều dài a, chiều rộng b.

- Đầu ra: S là diện tích sân vận động.

1) Tính diện tích hình chữ nhật S1 = ab.

2) Tính diện tích hai hình bán nguyệt ở hai chiều rộng với bán kính  r = b/2, S2 = πr2.

3) Tính S = S1 + S2.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí