Bài 5 trang 37 SGK Hóa học 12


Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

Đề bài

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

c)  1 kg saccarozơ.

Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính theo phương trình hóa học (dựa vào tỉ lệ về khối lượng) cụ thể như sau:

a) Tính lượng tinh bột có trong bột gạo

(C6H10O5)n + nH2O   \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  nC6H12O6

162n kg                                 180n kg

0,8 kg                                       x kg

=>x

b) Tính lượng xenlulozo có trong mùn cưa

(C6H10O5)n + nH2O  \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  nC6H12O6

162n kg                                 180n kg

0,5 kg                                       y kg

=>y

c) 

C12H22O12 + H2O  \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  C6H12O6 + C6H12O6                         

                                       Glucozơ      xenlulozơ

       342 kg                                 180 kg

           1 kg                                   z kg

=>z

Lời giải chi tiết

a) mtinh bột = \(\dfrac{1.80}{100}\) = 0,8 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O   \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  nC6H12O6

162n kg                                 180n kg

0,8 kg                                       x kg

→ x = \(\dfrac{0,8.180n}{162n}\) = 0,8889 (kg)

b) mxenlulozơ = \(\dfrac{0,8.180n}{162n}\) = 0,5 (kg)

(C6H10O5)n + nH2O  \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  nC6H12O6

162n kg                                 180n kg

0,5 kg                                       y kg

→ y = \(\dfrac{0,5.180n}{162n}\) = 0,556 (kg)

c) C12H22O11 + H2O  \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\)  C6H12O6 + C6H12O6                         

                                       Glucozơ      Fructozo

       342 kg                                 180 kg

           1 kg                                   z kg

→ z = \(\dfrac{180}{342}\)= 0,5263 (kg)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD