Bài 4 trang 132 SGK Hóa học 12


Đề bài

Có 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 trong đó MgCO3 chiếm a% khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết dụng với dung dịch axit HCl để lấy khí CO2 rồi đem sục vào dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 được kết tủa B. Tính a để kết B thu được là lớn nhất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kết tủa thu được lớn nhất khi  nCaCO3  = nCa(OH)2 = nCO2

Tức tất cả lượng CO2 sinh ra từ phản ứng phân hủy CaCO3 và MgCO3 chuyển hết thành CaCO3

Gọi số mol của MgCO3 và BaCO3 lần lượt là x và y (mol)

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{C{O_2}}} = x + y = 0,2} \hfill \\
\sum {{m_{hh}} = 84x + 197y = 28,1} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ?\,(mol) \hfill \\
y = ?(mol) \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
= > a = \% MgC{O_3} = ? \hfill \\
\end{gathered} \)

Lời giải chi tiết

MgCO3 + 2HCl  →   MgCl2 + CO2 + H2O          (1)

BaCO3 +  2HCl  →   BaCl2 + CO2 + H2O           (2)

CO2 + Ca(OH)2 →   CaCO3↓ + H2O.                  (3)

Theo (1), (2) và (3), để lượng kết tủa B thu được là lớn nhất thì:

nCO2 = nMgCO3 + nBaCO3 = 0,2 mol

Gọi số mol của MgCO3 và BaCO3 lần lượt là x và y (mol)

Cách 1:

\(\begin{gathered}
\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{C{O_2}}} = x + y = 0,2} \hfill \\
\sum {{m_{hh}} = 84x + 197y = 28,1} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,1\,(mol) \hfill \\
y = 0,1(mol) \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
= > a = \% MgC{O_3} = \frac{{0,1.84}}{{28,1}}.100\% = 29,89\% \hfill \\
\end{gathered} \)

Cách 2:

\(\% {m_{MgC{O_3}}} = \dfrac{{84{\rm{x}}.100}}{{28,1}} = a\)

\( \to x = \dfrac{{28,1{\rm{a}}}}{{84.100}}\)(1)

\(\% {m_{BaC{{\rm{O}}_3}}} = \dfrac{{197y.100}}{{28,1}} = 100 - a\)

\( \to y = \dfrac{{28,1(100 - a)}}{{197.100}}\) (2)

Từ (1) và (2) \( \to \dfrac{{28,1{\rm{a}}}}{{84.100}} + \dfrac{{28,1(100 - a)}}{{197.100}} = 0,2\)

\( \to a = 29,89\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.