Bài 2 trang 132 SGK Hóa học 12


Đề bài

Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là

A.10 gam.                                                   B. 15 gam.

C. 20 gam.                                                  D. 25 gam.  

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập tỉ lệ \(k = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}}\)

Nếu k ≤ 1 => chỉ tạo muối CaCO3. Mọi tính toán theo số mol của CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

=> nCaCO3 = nCO2 => mCaCO3 = ?

Nếu k ≥ 2 => chỉ tạo muối Ca(HCO3)2. Mọi tính toán theo số mol của Ca(OH)2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

=> mCaCO3 = 0

Nếu 1 < k < 2 => Tạo cả 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2. Tính toán theo số mol CO2 và Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

x            x                                           (mol)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

2y          y                                            (mol)

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình

\(\left\{ \begin{gathered}
{n_{Ca{{(OH)}_2}}} = x + y \hfill \\
{n_{C{O_2}}} = x + 2y \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

=> mCaCO3 = 100x = ?

Lời giải chi tiết

Cách 1:

nCO2 = 6,72: 22,4 = 0,3 (mol)

Ta có: \(k = \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}} = \dfrac{{0,3}}{{0,25}} = 1,2\)

=> 1< k < 2 => Tạo 2 muối

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

x           x                      x (mol)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

y           y                     y (mol)

\(\left\{ \begin{gathered}
{n_{Ca{{(OH)}_2}}} = x + y \hfill \\
{n_{C{O_2}}} = x + 2y \hfill \\ 
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = 0,2 \hfill \\
y = 0,05 \hfill \\ 
\end{gathered} \right.\)

=> mCaCO3 = 0,2.100 = 20 (gam).

Cách 2:

Số mol CO2 là \({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\,\,mol\)

CO2 + Ca(OH)2 \( \to\) CaCO3 + H2O      (1)

0,25     0,25                    0,25                    (mol)

Theo phương trình (1): \({n_{C{O_2}}} = {n_{Ca{{(OH)}_2}}} = 0,25\,\,mol\)

\({n_{C{O_2}(du)}} = 0,3 - 0.25 = 0,05\,\,mol\)

Xảy ra phản ứng:

CO2 + CaCO3 + H2O \( \to\) Ca(HCO3)2     (2)

0,05    0,05                                                     (mol)

Theo phương trình (2): \({n_{CaC{{\rm{O}}_3}(du)}} = {n_{C{O_2}}} = 0,05\,\,mol\)

Như vậy CaCO3 không bị hòa tan là 0,25 – 0,05 = 0,2 mol

Khối lượng kết tủa thu được là m = 0,2.100 = 20 gam

Đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.