Bài 4 trang 11 SGK Hóa học 9


Đề bài

Có những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau:

a) nặng hơn không khí.

b) nhẹ hơn không khí

c) cháy được trong không khí.

d) tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

e) làm đục nước vôi trong

g) đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Không khí có phân tử khối 

≈ 29 (g/ mol) => những chất có phân tử khối lớn hơn 29 sẽ nặng hơn không khí

b) những chất có phân tử khối nhỏ hơn 29 sẽ nhẹ hơn không khí

c) Các chất là có phản ứng với oxi

d) Các oxit axit 

e) Các oxit axit

d) các oxit axit

Lời giải chi tiết

a) Những khí nặng hơn không khí: CO2, O2, SO2

Vì Mkk = 29 g/mol

\( \to {d_{C{O_2}/kk}} = \frac{{{M_{C{O_2}}}}}{{{M_{kk}}}} = \frac{{44}}{{29}} > 1\)

\( \to\) CO2 nặng hơn không khí

Tương tự: \({M_{{O_2}}} = 16.2 = 32\,\,g/mol\)

\({M_{S{O_2}}} = 32 + 16.2 = 64\,\,g/mol\)

b) Những khí nhẹ hơn không khí: H2, N2

Mkk = 29 g/mol

\({M_{{H_2}}} = 1.2 = 2\,\,g/mol\)

\( \to {d_{{H_2}/kk}} = \frac{{{M_{{H_2}}}}}{{{M_{kk}}}} = \frac{2}{{29}} < 1\)

\( \to\) H2 nhẹ hơn không khí

Tương tự: \({M_{{N_2}}} = 14.2 = 28\,\,g/mol\)

c) Những khí cháy được trong không khí: H2

\(2{H_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2{H_2}O\)

d) Những khí tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit: CO2, SO2

CO2 + H2O \( \to\) H2CO3

SO2 + H2O \( \to\) H2SO3

e) Những khí làm đục nước vôi trong: CO2, SO2

Ca(OH)2 + CO2 \( \to\) CaCO3 + H2O

Ca(OH)2 + SO2 \( \to\) CaSO3 + H2O

g) Những khí làm đổi màu quỳ tím ẩm thành đỏ: CO2, SO2

Quỳ tím ẩm \( \to\) xảy ra phản ứng với nước tạo axit làm quỳ tím chuyển đỏ

CO2 + H2O \( \to\) H2CO3

SO2 + H2O \( \to\) H2SO3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 132 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Một số oxit quan trọng

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.