Bài 3 trang 9 SGK Hóa học 9


Đề bài

200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi số mol của HCl

Gọi số mol của CuO và lần lượt là x, y (mol)

PTHH: 

                  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng    x       → 2x          x                (mol)

                  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Phản ứng:    y      → 6y             2y               (mol)

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình 

\(\left\{ \begin{gathered}
{n_{HCl}} = x + \,y\, = 0,7 \hfill \\
m{\,_{hh}}\, = 80x\, + 160y = 20 \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Lời giải chi tiết

Số mol HCl = 3,5 . 0,2 = 0,7 mol

Gọi x, y là số mol của CuO và Fe2O3

Từ phương trình phản ứng trên ta có

nHCl(1) = 2nCuO = 2x mol

\({n_{HCl(2)}} = 6{n_{F{{\rm{e}}_2}{O_3}}} = 6y\,\,mol\)

\( \to {n_{HCl}} = 2{\rm{x}} + 6y = 0,7\,\,mol(*)\)

\({m_{CuO}} = (64 + 16)x = 80{\rm{x}}\,\,{\rm{gam}}\)

\({m_{F{{\rm{e}}_2}{O_3}}} = (56.2 + 16.3)y = 160y\,\,gam\)

Theo bài: mhỗn hợp = \({m_{CuO}} + {m_{F{{\rm{e}}_2}{O_3}}} = 80{\rm{x}} + 160y = 20g\)(**)

Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{gathered}
{n_{HCl}} =2 x + \,6y\, = 0,7 \hfill \\
m{\,_{hh}}\, = 80x\, + 160y = 20 \hfill \\
\end{gathered} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}
x = 0,05 \hfill \\
y = 0,1 \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Vậy \({n_{CuO}} = 0,05\,mol\) và \({n_{F{e_2}{O_3}}} = 0,1\,mol\)

b) \({m_{CuO}}= 0,05 . 80 = 4\, g\)

\({m_{F{e_2}{O_3}}}= 20 - 4 = 16\, g\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 295 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.