Bài 4 trang 103 SGK Hoá học 12

Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Giải bài 4 trang 103 SGK Hoá học 12. Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M

Bài 4. Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là

A. Mg.         B. Ca.           C. Fe.             D. Ba.

Lời giải:

Chọn B

Gọi hoá trị của kim loại M là n:

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2                        (1)

\( n_{H_{2}}\) = \( \frac{5,376}{22,4}\) = 0,24 (mol)

Từ (1) => nM = \( \frac{0,24.2}{n}\) = \( \frac{0,48}{n}\) (mol)

Ta có: \( \frac{0,48}{n}\).M = 96 => M = \( \frac{9,6n}{0,48}\)

Biên luận: n = 1 => M = 20 (loại)

               n = 2 => M = 40 (Ca)

               n = 3 => M = 60 (loại)

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu