Bài 3 trang 103 SGK Hoá học 12


Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại

Đề bài

Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:

A. Mg.                   B. Cu.

C. Fe.                    D. Cr.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi CTTQ của oxit kim loại là MxOy

PTHH: MxOy + yH2 → xM + yH2O       

Tính được : 

\(\begin{gathered}
{n_{{M_x}{O_y}}} = \dfrac{1}{y}nH_{2} = \dfrac{{0,4}}{y}(mol) \hfill \\
= > {M_{{M_x}{O_y}}} = \dfrac{{{m_{oxit}}}}{{{n_{oxit}}}} = \dfrac{{23,2}}{{\frac{{0,4}}{y}}} = 58y \hfill \\
= > Mx + 16y = 58y \hfill \\
= > Mx = 42y \hfill \\ 
\end{gathered} \)

=> Biện luận tìm x,y, M

Lời giải chi tiết

Gọi CTTQ của oxit kim loại là MxOy

MxOy + yH2 → xM + yH2O             (1)

\( n_{H_{2}}\) = \( \dfrac{8,96}{22,4}\) = 0,4 (mol)

Theo (1) : 

\(\begin{gathered}
{n_{{M_x}{O_y}}} = \dfrac{1}{y}nH_{2}= \dfrac{{0,4}}{y}(mol) \hfill \\
= > {M_{{M_x}{O_y}}} = \dfrac{{{m_{oxit}}}}{{{n_{oxit}}}} = \dfrac{{23,2}}{{\dfrac{{0,4}}{y}}} = 58y \hfill \\
= > Mx + 16y = 58y \hfill \\
= > Mx = 42y \hfill \\
\end{gathered} \)

=> M = 56 ; x = 3 và y = 4 thoản mãn 

Vậy kim loại cần tìm là Fe

Đáp án C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD