Bài 2 trang 155 SGK Hóa học 9

Bình chọn:
3.6 trên 14 phiếu

Giải bài 2 trang 155 SGK Hóa học 9. Hãy viết phương trình hóa học trong sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:

Đề bài

Hãy viết phương trinh hóa học trong sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:

Saccarozơ \(\buildrel {(1)} \over\longrightarrow \)Glucozơ \(\buildrel {(2)} \over\longrightarrow\)Rượu etylic.

Lời giải chi tiết

C12H22O11+ H2O \(\xrightarrow[{{t^0}}]{{a\,xit}}\) C6H12O6 (glucozo) + C6H12O6 ( fructozo)

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{{t^0}}^{Men  giấm}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \uparrow \)

Loigiaihay.com


Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan