Speak - Nói - Unit 14 - trang 132 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.8 trên 30 phiếu

Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your 0>vn ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner.

1. Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your 0>vn ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner.

Hãy nghĩ đến 10 nơi nổi tiếng. Em có thể dùng tên những địa danh liệt kê trong khung hoặc theo ý kiến của em. Viết một câu hỏi “Có hay Không” về nơi đó. Hỏi và trả lòi với bạn bên canh.

 

Yes

No

Is Phong Nha Cave in southern Viet Nam

 

Is PETRONAS Twin Towers the tallest building in the world?

 

Is the Great Barrier Reef a World Heritage Site?

 

2. Talk about your classmates’ answers with your partner.

-  I asked Hoa if Phong Nha Cave was in Southern Viet Nam. She said that it wasn’t.

-   I asked Nga whether PETRONAS Twin Towers in Malaysia was the highest building in the world. She said that it wasn’t.

               2. Thuật lại câu trả lời của bạn em vói bạn bên cạnh.

—   I asked Hoa if Phong Nha Cave was in southern Viet Nam. She said that it

wasn’t.

-       I asked Hung whether PETRONAS Twin Towers in Malaysia was the highest building in the world. He said that it was.

-       I asked Lan if the Great Barrier Reef was a World Heritage Site. She said that it was.

—   I asked Ngoc whether the Empire State Building was in Australia. She said that it wasn't.

—   I asked Tuan if Ha Long Bay was a World Heritage Site. He said that it was.

-        I asked Mai whether Big Ben was in Paris. France. She said that it wasn't.


>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan