Write - Unit 7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 65 phiếu

The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to celebrate the Teachers' Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

WRITE

1.  Read the community notice. (Hãy đọc bảng thông báo.)

2. Use the similar format to write a notice about the English Speaking contest below. (Tương tự như trên em hãy viết thông báo về Cuộc thi hùng biện tiếng Anh dưới đây.)

The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to celebrate the Teachers' Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

Trả lời:

The school English Speaking Club

HOLDING A SPEAKING CONTEST

TO CELEBRATE THE TEACHERS ’ DA Y

Date: November 15

Time: 7.30 pm - 10.00 pm

Place: Hall 204, Building G

Please contact Tran Thi Thu Hang of Class 8H at the above address for more information.

3. Write one or two notices about your class meeting and / or your Sports Club meeting. (Hãy viết một hoặc hai thông báo về cuộc họp lớp và hoặc cuộc họp Câu lạc bộ Thể thao.)

Trả lời:

Class 8A

HOLDING A CLASS MEETING TO MAKE PLANS FOR THE CAMPING TRIP NEXT MONTH

Date: April 25

Time: 8 am

Place: Room 12, Building B

Please contact Nguyen Anh Tuan of Class 8A at the above address for more information.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan