Speak - Nói - Unit 12 - trang 113 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.7 trên 65 phiếu

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information. A: Where shall we stay? B: The Revere Hotel is expensive but it has a gym. A: What time should we leave Los Angeles? B: There’s a daily flight at 10 am. Would that be OK?

SPEAK.

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information.

A: Where shall we stay?

B: The Revere Hotel is expensive but it has a gym.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There’s a daily flight at 10 am. Would that be OK?

Depart Los Angeles: ________________________

Arrive Boston:  _____________________________

Accommodation:____________________________

Sightseeing:________________________________

Depart Boston: Flight 71O at 10.00 on Thursday, 22

Hãy làm việc theo cặp. Hoàn thành lịch trình của em, sử dụng sách giới thiệu và thông tin về chuyến bay.

*  Câu trả lời:

Depart Los Angeles: Flight 835 at 10.00 on Mon

Arrive Boston: At 4.00

Accommodation: Atlantic Hotel

Sightseeing: Boston University, Museums and Art galleries

Depart Boston: Flight 710 at 10.00 on Thursday, 22

* Hội thoại gợi ý:

A: Where shall we stay?

B: The Atlantic Hotel is not very expensive and it has a restaurant, a swimming pool and shops.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There’s a daily flight at 11 am. Would that be OK?

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan