Getting started - Unit 11 - trang 98 - Tiếng anh 8


Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names

1.The Temple of Literature        2. Ngo Mon (Gate)

3. Ha Long Bay                        4. Nha Rong Harbor

Hãy làm việc vói 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.

a. Ngo Mon Gate                             b. Nha Rong Harbor

c. The Temple Literature                 d. Ha Long Bay


>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước