Getting started - Unit 11 - trang 98 - Tiếng anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 67 phiếu

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names

1.The Temple of Literature        2. Ngo Mon (Gate)

3. Ha Long Bay                        4. Nha Rong Harbor

Hãy làm việc vói 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.

a. Ngo Mon Gate                             b. Nha Rong Harbor

c. The Temple Literature                 d. Ha Long Bay


>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan