Getting started - Unit 6 trang 54 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.2 trên 20 phiếu

Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in. Check (✓) the boxes, then add activities to the list.

GETTING STARTED.

Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in. Check (✓) the boxes, then add activities to the list. (Em hãy xác nhận những hoạt động mà Đoàn Thanh niên và Tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh (Y & Y) tham gia. Hãy đánh dấu ( ) vào ô rôi thêm vào danh sách một số hoạt động nữa.)

helping blind people                         □

helping elderly people                      □

helping handicapped children          □

cleaning up beaches                        □

caring for animals                            □

taking part in sports                         □

Trả lời:

   helping blind people (giúp người mù)

   helping elderly people (giúp người già cả)

   helping handicapped children (giúp trẻ khuyết tật)

  taking part in sports (chơi thể thao)

  cleaning up bcaches (làm sạch bờ biển)

  planting green trees (trồng cây xanh)

 cleaning up streets, river banks and lakes (làm sạch đường phố, bờ sông, hồ)

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan