Listen - Unit 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu

Fill in the missing words. (Điền vào chỗ trống thông tin còn thiếu.)

LISTEN

Fill in the missing words. (Điền vào chỗ trống thông tin còn thiếu.)

Click tại đây để nghe:

 


Children of our land (1)_____

Let’s sing for (2) ______,

Let’s sing for (3) ______.

Let’s sing for the (4)______ between (5)______ and (6)_____

Oh, children (7)______ our land, unite.

Children of the (8)_______hold hands.

Let’s (9)_______ our love from (10)_______ to place.

Let’s shout (11)______ loud,

Let's make a (12)______ ,

Oh, children of the (13) , hold hands.

Trả lời:

Children of our land (1) unite.

Let’s sing for (2) peace.

Let's sing for (3) right.

Let's sing for the (4) love between (5) north and (6) south.

Oh, children (7) of our land, unite.

Children of the (8) world hold hands.

Let’s (9) show our love from (10) place to place,

Let's shout (11) out loud,

Let’s make a (12) stand,

Oh, children of the (13) world, bold hands.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan