Listen and read - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 67 phiếu

2. Complete the sentences. Use the words from the dialogue. (Hãy hoàn thành các câu sau, dùng từ ở hội thoại trên.)

LISTEN  AND READ.

Click tại đây để nghe:

 


Nam: Hi. My name's Nam.

Na: Hello. Nice to meet you. Nam. I’m Na.

Nam: Are you new around here?

Na: Yes. We’ve been here since last week.

Nam: I’m sure you’ll like this neighborhood.

Na: I hope so. How long have vou lived here?

Nam: Oh, we've lived here for about 10 years.

Na: You must know the area very well.

Nam: I do.

Na: Is there a restaurant close by? My mother is too tired to cook tonight.

Nam: There is one just around the comer.

Na: What is the food like?

Nam: It’s very good. We like to eat there. It serves Hue food and the pancakes are delicious. You should try them.

Na: I will. Thanks.

Dịch bài:

Nam: Chào bạn. Mình tên là Nam.

Na: Chào bạn. Rất vui được gặp bạn. Mình tên là Na.

Nam: Bạn mới đến đây à?

Na: Ừ. Mình đã ở đây từ tuần trước.

Nam: Minh tin chắc bạn sẽ thích vùng này cho mà xem.

Na: Hy vọng là mình sẽ thích. Bạn sống ờ đây bao lâu rồi?

Nam: Ô, mình sống ở đây chừng 10 năm rồi.

Na: Chắc bạn biết vùng này rất rõ.

Nam: Mình biểt chứ.

Na: Gần đây có nhà hàng nào không nhỉ? Mẹ mình quá mệt không thể nấu cơm tối nay được.

Nam: Có một nhà hàng ở ngay góc đường đằng kia thôi.

Na: Thức ăn ở đó như thế nào?

Nam: Rất ngon. Chúng tôi thích ăn ở đó. Ở đó phục vụ món ăn Huế và bánh khoái thì rất ngon. Bạn nên ăn thử.

Na: Mình sẽ ăn. Cám ơn bạn nhé.

1. Practice the dialogue with a partner. (Hãy luvện hội thoại với bạn em.)

2. Complete the sentences. Use the words from the dialogue. (Hãy hoàn thành các câu sau, dùng từ ở hội thoại trên.)

a) Na is _______ to the neighborhood.

b) She and her family arrived ________ .

c) Na’s mother is very________ .

d) There is a in the area.

e) The restaurant serves food from________ .

f) Nam thinks the ________ are tasty.

Trả lời:

a. Na is new to the neighborhood.

b. She and her family arrived last week.

c. Na's mother is very tired.

d. There is a restaurant in the area.

e. The restaurant serves food from Hue.

f. Nam thinks the pancakes are tasty.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan