Write - Viết - Unit 15 - Trang 142 sgk Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

1. Match the words with the numbers in the picture. 2. Look at the pictures and the words. Write the instructions on how to use the printer

1. Match the words with the numbers in the picture.

Ghép các từ cho sẵn với các con số trong bức tranh.

a - 6             b-1           c- 4               d-2                e-3                   f-5

2. Look at the pictures and the words. Write the instructions on how to use the printer.

Hãy nhìn tranh dùng từ cho sẵn để viết thành lời hướng dẫn về cách sử dụng máy in.

Plug in the printer and turn the power on.

Remove the old paper and load the new paper in the paper input fray.

Wait for the power button to flash.

Have the pages appear on the screen.

Click the printer icon on the screen and wait for a few seconds.

The printed paper will get out from the output path in a minute.

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan