Read - Đọc - Unit 13 - Trang 124 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
5 trên 64 phiếu

Christmas is an important festival in many countries around the world. The Christmas Tree One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe,

Click tại đây để nghe:

 

Christmas is an important festival in many countries around the world.

The Christmas Tree

One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe, and finally to America in the 1800s 

The Christmas Card

In the mid-nineteenth century, an Englishman wanted to send Christmas greetings to his friends, so he had someone design a card. Forty years later, cards were a part of the Christmas tradition.

Giáng sinh là một ngày lễ quan trọng ở nhiều nước trên thế giới.

Cây Giáng sinh

Đêm Giáng Sinh vào đầu thập niên 50, một số người đã trang hoàng một cải cây rồi đem đặt nó ờ nơi họp chợ trong thành phố Latvia của Riga. Tục lệ này đã lan truyền khắp châu Âu và cuối cùng đã đến nước Mỹ vào thập niên 80.

Thiệp mừng Giáng sinh

Giữa thế kỉ 19, một người Anh muốn gửi những lời chúc nhân dịp Giáng sinh cho bạn mình vì thế mà anh đã nhờ người thiết kế một tấm thiệp. Bổn mươi năm sau. những tấm thiệp kiểu này đã trờ thành một phần trong truyền thống ngày Giáng sinh.

Những bài hát mừng Giáng sinh

Cách đây 800 năm, người ta đã hát những bài hát mừng Giáng sinh cho người dân thành phổ và thôn quê nghe. Những bài hát này là những câu chuyện đã được phổ nhạc và hầu hết dân chúng đều thích. Tuy nhiên những vị đứng đầu Giáo hội lại không thích. Họ nói những bài hát dó không phù hợp. nhưng cách đây khoảng 180 năm những bài hát đó lại phổ biến trở lại.

Ông già Nô-en.

Năm 1823. vị thánh bảo hộ trẻ em. Saint Nicholas xuất hiện trong một bài thơ có tên lả Chuvến đến thăm cùa Thánh Nicholas. Nhân vật trong bài thơ là một người mập và vui tính luôn mặc bộ quần áo đỏ và tặng trẻ em rất nhiều quà vào đêm Giáng sinh. Bài thơ đã được Clement Clarke Moore, một giáo sư người Mỹ viết đã trở thành nổi tiếng ờ Mỹ. ông già Nô-en mô phỏng theo hình ảnh Thánh Nicholas trong bài thơ này.

1.Complete the table.

  1. Trả lời và hoàn thành bảng sau.

Christmas Specials

Place of origin

Date

The Christmas tree

The Christmas card

Christmas carols

Santa Claus

Riga

England

(no information)

USA

early 1500s

mid- 19th century

800 years ago

1823

2. Answer the questions.

a)  How long ago did the Christmas tree come to the USA?

b) Why did the Englishman have someone design a card?

c) When were Christmas songs first performed?

d)  Who wrote the poem A Visit from Saint Nicholas?

e)  What is Santa Claus based on?

===> 2. Trả lời câu hỏi.

*  Câu trả lời:

a. The Christmas tree came to the USA in the 1800s.

b. Because he wanted to send Christmas greetings to his friends.

c. Christmas songs were first performed 800 years ago.

d. An American professor named Clement Clarke Moore wrote A visit from Saint Nicholas.

e. Santas Claus is based on the description of Saint Nicholas in the poem. 

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan