Read - Unit 7 trang 67 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
5 trên 121 phiếu

1. True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

READ.

Click tại đây để nghe:

 


A new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood today. It is very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will shop in comfort and won’t notice the weather.

Some people in the neighborhood, however, are not happv about the changes. The owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business. Some of the goods in the new stores will be the same as the ones in the small shops, but the stores in the mall will offer a wider selection of products, some at cheaper prices.

The residents and store owners have been concerned about the new mall for a few months. They have organized a community meetine in order to discuss die situation.

Dịch bài:

Ngày hôm nay một khu mua sắm mới khai trương ở quận của Nam. Khu mua sắm này khác với khu mua sắm hiện tại. Tất cả các cửa hiệu đều ở dưới một mái nhà. Điều đó sẽ rất tiện lợi, đặc biệt là trong những tháng hè nóng và ấm ướt. Khách hàng sẽ mua sắm thoải mái và chẳng cần đế ý gì đến thời tiết.

Tuy nhiên, một vài người ở quận này không cảm thấy vui vì những thay đổi này. Chủ các cửa hiệu nhỏ trên đường Trần Phú nghĩ rằng khu vực mua sắm này sẽ chiếm hết việc kinh doanh của họ. Một vài mặt hàng ở các cửa hiệu mới cũng sẽ giống như các mặt hàng ở các cửa hiệu nhỏ, nhưng các cửa hiệu ở khu vực mua sắm như vậy sẽ trưng ra một lượng sản phẩm nhiều hơn cho khách hàng tha hồ chọn lựa; một vài sản phẩm lại có giá rẻ hơn ngoài.

Người dân trong vùng và các chủ cửa hiệu quan tâm rất nhiều đến khu vực mua sắm mới này đã vài tháng nay. Họ đã tôổchức một cuộc họp cộng đồng để thảo luận về việc này.

1. True or false? Check (✓) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.  (Hãỵ đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai, sau đó sửa câu sai lại cho đúng và viết vào vở bài tập của em.)

a) The mall is open six days a week.                                

b) There are more than 50 stores in the mall. 

c) Everyone in the neighborhood is pleased about the new mall.

d) It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area.

e) Some of the stores on Tran Phu Street may have to close.

Trả lời:

 

T

F

a. The mall is open six days a week.

⟶ The mall is open seven davs a week.

 

b. There are more than 50 stores in the mall.

⟶ There are 50 stores in the mall.

 

c. Everyone in the neighborhood is pleased about the new mall.

⟶ Not everyone is pleased with the mall.

 

d. It will be more comfortable to shop in the mall than in the present shopping area.

 

e. Some of the stores on Tran Phu Street may have to close.

 

2. Answer. (Trả lời câu hỏi:)

a)   What is special about the new shopping mall?

b)   What facilities are available in the shopping mall?

c)   What do the small store owners think about the new shopping mall?

d)   What kinds of goods will the stores in the mall offer?

Trả lời:

a. All the shops are under one roof.

b. The facilities such as air-conditioners, movie theatres, restaurants and children’s play area are available in the shopping mall.

c. They think that the new shopping mall will take their business.

d. The stores in the mall offer a wider selection of products, some of which are sold at cheaper prices.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan