Getting started - Unit 2 trang 18 Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu

Match each object with its name. a fax machine an address book a public telephone a mobile phone a telephone directory an answering machine

GETTING STARTED.

Match each object with its name. 

(Hãy nối vật với tên gọi của nó.)

a fax machine                        an address book                        

a public telephone                  a mobile phone

a telephone directory              an answering machine

Hướng dẫn giải:

a) an answering machine

b) a mobile phone

c) a fax machine

d) a telephone directory

e) a public telephone

f) an address book

Tạm dịch:

a) an answering machine: máy tự động trả lời và ghi lại lời nhắn gửi

b) a mobile phone: điện thoại di động

c) a fax machine: máy (nhận gửi) fax

d) a telephone directory: danh bạ điện thoại

e) a public telephone: điện thoại công cộng

f) an address book: sổ ghi địa chỉ

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan