Getting started - Unit 14 - trang 131 - Tiếng anh 8


Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures.

Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures

Ghép tên những địa danh nổi tiếng thế giới đúng với những bức tranh.

a. The Pyramids

b. Sydney Opera House

c. Stonehenge


>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu