Getting started - Unit 14 - trang 131 - Tiếng anh 8


Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures.

Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures

Ghép tên những địa danh nổi tiếng thế giới đúng với những bức tranh.

a. The Pyramids

b. Sydney Opera House

c. Stonehenge


>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước