Getting started - Unit 14 - trang 131 - Tiếng anh 8

Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures.

Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures

Ghép tên những địa danh nổi tiếng thế giới đúng với những bức tranh.

a. The Pyramids

b. Sydney Opera House

c. Stonehenge


>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan