Getting started - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.8 trên 51 phiếu

Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past.

GETTING STARTED.

Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past. (Hãy nhìn tranh và viết tên những thứ không thuộc về quá khứ.)

Trả lời:

- color television

- radio

- cassette players

- modern clothes

- electric lights

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan