Getting started trang 27 Tiếng anh 8

Bình chọn:
4.7 trên 27 phiếu

Write the chores vou often do at home

GETTING STARTED.

Write the chores vou often do at home

KHỞI ĐỘNG

Hãy viết ra những việc em thường làm ở nhà:

a. She is washing dishes. (Cô ấy đang rửa chén bát.)

b. She is making the bed. (Cô ẩy đang sửa soạn giường.)

c. She is sweeping the floor. (Cô ấy đang quét nhà.)

d. She is cooking. (Cô ay đang nấu ăn.)

e, She is tidying up. (Cô ấy đang dọn dẹp cho ngăn nắp.)

f. She is feeding the chickens. (Cô ấy đang cho gà ăn.)


>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan