Getting started trang 27 Tiếng anh 8


Write the chores vou often do at home

GETTING STARTED.

Write the chores vou often do at home

KHỞI ĐỘNG

Hãy viết ra những việc em thường làm ở nhà:

a. She is washing dishes. (Cô ấy đang rửa chén bát.)

b. She is making the bed. (Cô ẩy đang sửa soạn giường.)

c. She is sweeping the floor. (Cô ấy đang quét nhà.)

d. She is cooking. (Cô ay đang nấu ăn.)

e, She is tidying up. (Cô ấy đang dọn dẹp cho ngăn nắp.)

f. She is feeding the chickens. (Cô ấy đang cho gà ăn.)


>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu