Getting started trang 18 Tiếng anh 8


Match each object with its name. a fax machine an address book a public telephone a mobile phone a telephone directory an answering machine

Getting started

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước