Getting started trang 18 Tiếng anh 8


Match each object with its name. a fax machine an address book a public telephone a mobile phone a telephone directory an answering machine

Getting started

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu