Giải bài tập tiếng anh 7, Tiếng anh 7 - Để học tốt tiếng anh 7 Unit 10. Health and Hygiene - Sức khỏe và vệ sinh

Wh - questions with Why - Câu hỏi với từ Why


* Câu hỏi với Why (tại sao?) dùng để hỏi lý do hay nguyên nhân cấu trúc câu:

Why + auxiliary verb + subject + verb + object...?

Quảng cáo
decumar

(Why + trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính + túc từ...?)

Ex: Why did you go to bed late last night?

(Tối qua sao bạn đi ngủ trễ thế?)

Why do you buy so many stamps?

(Tại sao bạn mua nhiều tem thế?)

* Trả lời câu hỏi với Why, ta dùng:

a) Because + S + V + object (bởi vì ...)

Ex: Why did you go to bed late last night?

=> Because I had to finish my homework.

(Bởi vì tôi phải làm xong bài tập ở nhà).

b) To-infinitive phrase (nhóm từ động từ nguyên mẫu)

Ex: Why do you buy so many stamps?

=> To send some letters to America.

(Để gửi vài lá thư đi Mỹ.)


Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.