Tiếng Anh lớp 7 Unit 10. Health and Hygiene - Sức khỏe và vệ sinh

Wh - questions with Why - Câu hỏi với từ Why


* Câu hỏi với Why (tại sao?) dùng để hỏi lý do hay nguyên nhân cấu trúc câu:

Why + auxiliary verb + subject + verb + object...?

Why + trợ-động từ + chủ ngữ + động từ + túc từ...?

Ex: Why did you go to bed late last night? (Tối qua sao bạn đi ngủ trễ thế?)

Why do you buy so many stamps? (Tại sao bạn mua nhiều tem thế?)

* Trả lời câu hỏi với Why, ta dùng:

Because + S + V + object (bởi vì ...)

Why did you go to bed late last night?

-         Because I had to finish my homework.

(Bởi vì tôi phải làm xong bài tập ở nhà).

b)    To-infinitive phrase (nhóm từ động từ nguyên mẫu)

Why do you buy so many stamps?

-        To send some letters to America.

(Để gửi vài lá thư đi Mỹ)

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 42 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài