Tiếng Anh lớp 7 Unit 6. After School - Sau giờ học

Suggestions - Lời đề nghị


1. Muổn đề nghị (ai) làm việc gì ta có thể dùng các cấu trúc câu:

Suggestions (Lời đề nghị)

1. Muổn đề nghị (ai) làm việc gì ta có thể dùng các cấu trúc câu:

a. Let’s + V + Object/ Adverb : chúng ta hãy ...

Ex: Let’s do our homework toaether.

(Chúng mình hãy cùng nhau làm bài tập về nhà đi)

b. Shall we + Verb + Object/ Adverb ...? = Let’s ...

Ex: Shall we go to the cinema tonight?

(Tối nay chúng mình hãy đi xem phim đi).

c. What / How about + V-ing + Object/ Adverb ...?

Ex: What about going to the cinema tonight?

= Let’s go to the cinema tonight.

(Tối nay chúng la đi xem phim đi)

How about going fishing this afternoon?

(Chiều nay chúng mình đi câu đi?)

d. Why don’t we + V(infinitive) + ...?

Ex: Why don’t we come early and have a drink before the film? (Chúng ta đến sớm để uống nước trước khi xem phim nhé?)

Why don’t we sit here? (Chúng ta ngồi đây đi?)

 2. Để trả lời câu đề nghị ta dùng:

a. Accept

(Nhận lời đề nghị)

-    Yes, let’s.

(Vâng, chúng ta hãy...)

-    It sounds wonderful/ great (Nghe tuyệt đấy)

-    That’s a good idea.

(Ỷ kiến nghe hay đấy)

Ok. It'll be fun.

(Được rồi. Sẽ vui lắm đây.)

b. Refuse

(Từ chối lời đề nghị)

No. let’s not.

(Không, chúng ta đừng...).

- No. I’m sorry. I don’t think it’s a good idea.

(Không, rất tiếc. Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay.)

Sorry, I'd rather not.

(Rất tiếc. Tôi không thích)

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài