Asking the way - Hỏi đường

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Để hỏi thăm đường đi chúng ta dùng các cấu trúc sau: 1/ Excuse me. I\'m looking for... Can you tell me how to get there?

 Asking the way (Hỏi đường)

Để hỏi thăm đường đi chúng ta dùng các cấu trúc sau

1/ Excuse me. I'm looking for... Can you tell me how to get there?

Can you show me the way to get there?

(Xin lỗi. Tôi đang tìm ... Xin (ông/bà) vui lòng chỉ tôi cách đến đó.)

2/ Excuse me. Is there a ... near/around here, please?

(Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm. Gần đây có một ... không ạ?)

3/ Excuse me. Where’s the ... please?

(Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm ... ở đâu ạ?)

Các bài liên quan: - Unit 8. Places - Nơi chốn

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.