Giải bài tập tiếng anh 7, Tiếng anh 7 - Để học tốt tiếng anh 7 Unit 7. The World of Work - Thế giới việc làm

A. A student's work - Unit 7 trang 72 SGK Tiếng Anh 7


Listen. Then practice with a partner.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A. A STUDENT'S WORK (Công việc của học sinh)

Bài 1

Task 1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)


Uncle: Eat your breakfast, Hoa. It’s half-past six. You'll be late for school.

Hoa: I won't be late, uncle. I'm usually early. Our classes start at 7.00.

Uncle: And what time do your classes finish?

Hoa: At a quarter past eleven. Then in the afternoon, I do my homework. That takes about two hours each day.

Uncle: You work quite hard, Hoa. When will you have a vacation?

Hoa: Our summer vacation starts in June. It lasts for almost three months.

Uncle: What will you do during the vacation?

Hoa: I’ll go and see Mom and Dad on their farm. I always like helping them. They work very hard, but we have fun working together.

Questions.

(Câu hỏi)

a) What time do Hoa’s classes start?

b) What time do they finish?

c) For how many hours a day does Hoa do her homework?

d) What will Hoa do during her vacation?

e) What about you? Do your classes start earlier or later? Do you work fewer hours than Hoa?

f) When does your school year start?

g) When does it finish?

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Chú : Hoa, ăn sáng đi cháu. Sáu giờ rưỡi rồi. Cháu sẽ bị trễ học đấy.

Hoa : Cháu sẽ không bị trễ đâu, chú. Cháu thường đến sớm. Lớp cháu bắt đầu lúc 7 giờ.

Chú : Thế mấy giờ thì cháu tan học?

Hoa : Lúc 11 giờ 15. Sau đó cháu làm bài ở nhà vào buổi trưa. Việc ấy mất hai giờ mỗi ngày.

Chú : Cháu học hơi căng thẳng quá đấy, Hoa. Thế chừng nào cháu có kỳ nghỉ?

Hoa : Kỳ nghỉ hè của tụi cháu bắt đầu từ tháng sáu. Nó kéo dài gần ba tháng.

Chú : Cháu sẽ làm gì trong kỳ nghỉ?

Hoa : Cháu sẽ đi thăm bố mẹ ở nông trại. Cháu luôn luôn muốn giúp bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu làm việc vất vả lắm, nhưng gia đình cháu rất vui thích làm việc cùng nhau. 

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a. Her class starts at 7 o’clock.

b. They finish at a quarter past eleven.

c. Hoa does her homework two hours a day.

d. Hoa will help her parents on their farm.

e. Our classes start at 7 o’clock, too. No, we work more hours than Hoa.

f. Our school year starts in September.

g. It finishes at the end of May. 

Tạm dịch: 

a) Lớp học của Hoa bắt đầu lúc mấy giờ?

-> Lớp học của cô ấy bắt đầu lúc 7 giờ. 

b) Chúng kết thúc lúc mấy giờ?

-> Chúng kết thúc lúc 11 giờ 15 phút. 

c) Hoa làm bài tập về nhà bao nhiêu giờ mỗi ngày?

-> Hoa làm bài tập về nhà 2 giờ mỗi ngày. 

d) Hoa sẽ làm gì trong kỳ nghỉ?

-> Hoa sẽ giúp bố mẹ ở nông trại. 

e) Còn bạn thì sao? Lớp học của bạn bắt đầu sớm hơn hay trễ hơn? Bạn có làm việc ít giờ hơn Hoa không?

-> Lớp học của tôi cũng bắt đầu lúc 7 giờ. Không chúng tôi làm việc nhiều giờ hơn Hoa. 

f) Khi nào năm học bắt đầu?

-> Năm học của chúng tôi bắt đầu vào tháng 9. 

g) Nó kết thúc khi nào? 

-> Nó kết thúc vào tháng 5. 

Bài 2

Task 2. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi)


A letter from America.

Questions

a) Which American vacation is the longest? 

b) What does Tim do during his vacation? 

c) Do Vietnamese students have more or fewer vacations than American students? 

Phương pháp giải:

Dịch bức thư:

Một lá thư từ nước Mỹ

Ngày 1 tháng Sáu

Hoa thân mến,

Chào bạn! Bạn có khỏe không? Tôi khỏe. Cám ơn lá thư của bạn nhé. Tôi thích nghe về cách sống của học sinh ở Việt Nam. Tôi nhận thấy điều ấy thật thú vị.

Tôi nghĩ các bạn có ít kỳ nghỉ hơn học sinh Mỹ. Có đúng thế không? Kỳ nghỉ dài nhất của chúng tôi là vào mùa hè. Các bạn cũng có kỳ nghỉ hè dài, phải không? Chúng tôi không có kỳ nghỉ Tết, nhưng chúng tôi mừng Tết Dương lịch vào ngày tháng Giêng. Các kỳ nghỉ quan trọng nhất của chúng tôi là Lễ phục sinh, lễ ngày tháng 7 (Lễ Quốc Khánh), Lễ Tạ ơn và Lễ Giáng Sinh. Chúng tôi thường cùng gia đình đón những kỳ nghỉ ấy.

Các bạn còn kỳ nghỉ nào khác nữa không? Các bạn thích làm gì trong các kỳ nghỉ? Vui lòng viết thư kể cho tôi nghe nhé.

Bạn của bạn,

Tim.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a. The summer vacation is the longest.

b. He spends time with his family.

c. Vietnamese students have fewer vacations than American students. 

Tạm dịch: 

a) Kì nghỉ nào ở Mỹ là dài nhất?

-> Kỳ nghỉ hè là dài nhất. 

b) Tim làm gì trong suốt kì nghỉ của cậu ấy?

-> Anh ấy dành thời gian với gia đình.

c) Học sinh Việt Nam có nhiều hay ít kì nghỉ hơn học sinh Mỹ?

-> Học sinh Việt Nam có ít kỳ nghỉ hơn học sinh Mỹ. 

Bài 3

Task 3. Listen. Write the name of the public holiday in each of these pictures. 

(Nghe. Viết tên ngày nghỉ cho mỗi hình)


Phương pháp giải:

Tapescript: 

Tim enjoys all the public holidays.

At Christmas, he always gets a lot of gifts. 

Thanksgiving is an important celebration, and there is always turkey and lots of good food.

In Tim’s hometown, there is always a large fireworks display on Dependence Day.

Tim likes New Year because he can stay up until midnight and celebrate with his parents.

Tạm dịch: 

Tim thích tất cả các ngày nghỉ lễ.

Vào dịp giáng sinh, anh ấy luôn nhận được rất nhiều quà tặng.

Lễ tạ ơn là một lễ kỷ niệm quan trọng, và luôn luôn có gà tây và rất nhiều món ăn ngon.

Ở quê nhà Tim, luôn có một màn pháo hoa lớn vào Ngày quốc khánh.

Tim thích năm mới vì anh ấy có thể ở lại đến nửa đêm và ăn mừng với bố mẹ.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a. Thanksgiving 

b. Independence Day 

c. New Year’s Day

d. Christmas

Tạm dịch: 

a. Lễ Tạ ơn

b. Ngày Quốc khánh

c. Năm Mới

d. Giáng sinh

Bài 4

Task 4. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi)


Many people think that students have an easy life: we only work a few hours a day and have long vacations. They don't know we have to work hard at school and at home.

Take a look at a typical grade 7 students like Hoa. She has five periods a day, six days a week. That is about 20 hours a week - fewer hours than any worker. But that is not all Hoa is a keen student and she studies hard. She has about 12 hours of homework every week. She also has to review her work before tests. This makes her working week for about 45 hours. This is more than some workers. Students like Hoa are definitely not lazy!

Questions.

(Câu hỏi)

a) Why do some people think that students have an easy life?

b) How many hours a week does Hoa work? Is this fewer than most workers?

c) How many hours a week do you work? Is that more or fewer hours than Hoa?

d) Does the writer think students are lazy?

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Nhiều người nghĩ là học sinh có một cuộc sống thoải mái: Chúng tôi chỉ làm việc vài giờ một ngày và có nhiều kì nghỉ dài. Họ không biết chúng tôi phải làm việc cật lực ở trường và ở nhà.

Hãy nhìn vào một học sinh lớp 7 điển hình như Hoa. Cô ấy có năm tiết học một ngày, sáu ngày một tuần, khoảng 20 giờ một tuần - ít giờ hơn bất cứ học sinh nào.

Nhưng đâu phải chỉ có thế. Hoa là một học sinh ham học và cô luôn học chăm. Cô có khoảng 12 giờ làm bài tập ở nhà mỗi tuần. Cô cũng phải ôn bài trước các kỳ kiểm tra.

Điều này làm cho số giờ học của cô lên đến khoảng 45 giờ.

Vậy là nhiều giờ hơn một số học sinh. Những học sinh như Hoa chắc chắn là không lười biếng!

Lời giải chi tiết:

a. Because they work fewer hours and have long vacations.

b. She works about 45 hours a week. No, it is more than some workers.

c. I work 50 hours a week. It is more hours than Hoa’s.

d. No, he doesn't.

Tạm dịch: 

a) Tại sao một số người nghĩ rằng học sinh có một cuộc sống thoải mái?

-> Bởi vì họ làm việc ít giờ hơn và có kỳ nghỉ dài.

b) Hoa hoạt động bao nhiêu giờ một tuần? Đây có phải là ít hơn hầu hết các công nhân?

-> Cô ấy làm việc khoảng 45 giờ một tuần. Không, đó là nhiều hơn một số công nhân.

c) Bạn làm việc bao nhiêu giờ một tuần? Nó nhiều hay ít giờ hơn Hoa?

-> Tôi làm việc 50 giờ một tuần. Nó nhiều giờ hơn Hoa.

d) Nhà văn có nghĩ rằng học sinh lười biếng không?

-> Không.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 202 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí