Giải bài tập tiếng anh 7, Tiếng anh 7 - Để học tốt tiếng anh 7 Unit 11. Keep Fit, Stay Healthy - Giữ gìn cơ thể khỏe m..

B. What Was Wrong With You - Unit 11 trang 110 SGK Tiếng Anh 7


2. Take a survey. Draw this table in your exercise book. (Thực hiện cuộc khảo sát. Vẽ bảng này vào vở bài tập của em)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

B. What was wrong with you? (Bạn bị bệnh gì vậy?) 

Bài 1

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Mr. Tan: Where were you yesterday, Lan? You didn't come to school.

Lan: I had a bad cold. I had a headache, too.

Mr. Tan: Oh dear! You were sick. How do you feel now?

Lan: I feel OK, but I'm a little tired.

Mr. Tan: Oh, you should stay inside at recess. The weather's awful today. Did your Mom write a sick note for you?

Lan: No, she didn't. But I have this note from the doctor. 

Mr. Tan: I'll be fine. Oh, I see. You had a virus. I hope you will be OK.

Lan: Thank you.

Now answer. 

(Bây giờ trả lời.)

a) Why didn't Lan go to school yesterday? 

b) What was wrong with her? 

c) What does Mr. Tan tell Lan to do? 

d) What did the doctor say about Lan's problem? 

e) Who wrote Lan's sick note? 

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a. Because she was sick.

b. She had a bad cold and a headache, too.

c. He suggested that Lan should stay in class in recess.

d. He said Lan had a virus.

e. The doctor wrote Lan's sick note. 

Tạm dịch: 

a) Hôm qua tại sao Lan không đi học?

-> Bởi vì cô ấy bị bệnh. 

b) Có điều gì không ổn với cô ấy thế?

-> Cô ấy bị cảm nặng và đau đầu. 

c) Thầy Tân bảo Lan làm gì?

-> Thầy đề nghị Lan giờ giảo lao nên ở trong lớp. 

d) Bác sĩ đã nói gì về vấn đề sức khỏe của Lan?

-> Ông ấy nói Lan có vi-rút. 

e) Ai đã viết giấy xin phép nghỉ ốm cho Lan?

-> Bác sĩ đã viết giấy nghỉ ốm cho Lan. 

Dịch bài hội thoại:

Thầy Tân: Hôm qua em ở đâu, Lan? Em không đi học.

Lan: Em bị cảm nặng. Em bị nhức đầu nữa.

Thầy Tân: Ồ, em bị bệnh à? Bây giờ em cảm thấy thế nào?

Lan: Dạ ổn rồi ạ,  nhưng em còn hơi mệt.

Thầy Tân: Ồ, giờ chơi em nên ở lại trong lớp. Hôm nay thời tiểt xấu quá. Mẹ em có viết giấy xin phép nghỉ ốm cho em không?

Lan: Dạ không. Nhưng em có giấy chứng bệnh của bác sĩ.

Thầy Tân:  À, thầy hiểu rồi. Em bị nhiễm vi rút. Thầy hy vọng em sẽ khoẻ.

Lan: Cám ơn thầy.

Bài 2

2. Take a survey. Draw this table in your exercise book. 

(Thực hiện cuộc khảo sát. Vẽ bảng này vào vở bài tập của em)

Now combine the results for the whole class. Answer this questions:

(Bây giờ kết hợp các kết quả của cả lớp. Trả lời câu hỏi)

What was the most common illness? 


Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

Then ask three friends these questions and check the table. 

(Sau đó hỏi 3 bạn những câu hỏi này và kiểm tra lại bảng)

Hướng dẫn giải: 

a)

You: Were you ever absent from school last semester?

Nam: Yes, I was.

You: Were you ill?

Nam: Yes. I was.

You: Did you have a cold?

Nam: Yes, I did. I also had a terrible headache.

b)

You: Were you ever absent from school last semester?

Hoa: Yes, I was.

You: Were you ill?

Hoa : Yes, I was.

You: What was the matter with you, Hoa?

Lan : I had a bad cold and a headache.

c)

You: Were you absent from school last semester, Lan?

Lan : Yes, I was.

You: Were you ill?

Lan : Yes, I was.

You : What was the matter w ith you?

Lan : I had flu and bad toothache.

Tạm dịch: 

a)

Bạn: Bạn đã bao giờ vắng mặt trong học kỳ trước à?

Nam: Vâng.

Bạn: Bạn bị bệnh à?

Nam: Vâng.

Bạn: Bạn bị cảm lạnh à?

Nam: Vâng. Tôi cũng bị đau đầu kinh khủng.

b)

Bạn: Bạn đã vắng mặt trong học kỳ trước à?

Hoa: Đúng vậy.

Bạn: Bạn bị bệnh à?

Hoa: Đúng vậy.

Bạn: Có chuyện gì với bạn, Hoa?

Lan: Tôi bị cảm lạnh và đau đầu.

c)

Bạn: Bạn đã vắng mặt trong học kỳ vừa rồi hả, Lan?

Lan: Vâng, đúng vậy.

Bạn: Bạn bị bệnh à?

Lan: Vâng, đúng vậy.

Bạn: Vấn đề gì thế?

Lan: Tôi bị cúm và đau răng.

Hướng dẫn giải: 

- The most common illness was cold/ flu/ headache/ stomachache/ toothache.

Tạm dịch: 

Căn bệnh phổ biến nhất là gì?

-> Căn bệnh phổ biến nhất là cảm lạnh/ cảm cúm/ đau đầu/ đau bao tử/ đau răng. 

Bài 3

3. Listen. Then complete the table.

(Nghe và điền vào bảng) 


Table

Days lost through sickness in class 7 A last semester

(Số ngày nghỉ học vì bệnh ở lớp 7A học kỳ vừa qua)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

 

Tapescript:

Last semester in class 7A, there was a total of 112 days' absence due to sickness.

The total breaks down as follows: most absences- 43 -were due to flu.

Then came stomach problems with 37.

Toothache came next with 17.

Colds accounted for 10 absences.

Finally, headaches caused 5 days’absence.

Tạm dịch: 

Học kỳ cuối cùng trong lớp 7A, có tổng cộng 112 ngày vắng mặt do bệnh tật.

Tổng số phân tích như sau: hầu hết các trường hợp vắng mặt- 43 -là do cảm cúm.

Sau đó, đến vấn đề dạ dày với 37.

Đau răng đến tiếp theo với 17.

Cảm lạnh chiếm 10 lần vắng mặt.

Cuối cùng, nhức đầu gây ra 5 ngày.

Bài 4

4. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi)


The common cold

There is only one disease called common: the common cold. We call it the common cold because every year millions of people catch it. 

Everybody knows the symptoms: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing. It is very unpleasant, but nobody knows a cure.

At the drugstore, there are usually shelves with cold ‘cures’. These medicines don't cure a cold, but they do relieve the symptoms. Whatever you do, your cold will last for a few days and then disappear.

How can you help prevent a cold? Eat well, exercise and you will be fit and healthy.

Questions.

(Câu hỏi)

a) Why do we call the cold 'common'? 

b) What are the symptoms of the common cold? 

c) Is there a cure for the common cold? 

d) Do cold cures work? What do they do? 

e) How can you help prevent a cold? 

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải: 

a. Because every year millions of people catch it.

b. They’re running nose, a slight fever, coughing and sneezing.

c. No, there isn’t.

d. Not, they don’t. They only relieve the symptoms.

e. We should eat well, do exercise.

Tạm dịch: 

a) Tại sao chúng ta gọi bệnh cảm 'thường'?

-> Bởi vì mỗi năm hàng triệu người mắc phải bệnh này. 

b) Các triệu chứng của bệnh cảm thường là gì?

-> Là chảy mũi, sốt nhẹ, ho và hắt hơi. 

c) Có cách chữa bệnh cảm thường không?

-> Không, không có. 

d) Các phương thuốc trị bệnh cảm lạnh có tác dụng không? Chúng có tác dụng gì?

-> Không. Chúng chỉ giảm nhẹ các triệu chứng của nó. 

e) Bạn có thể phòng ngừa bệnh cảm lạnh như thế nào?

-> Chúng ta nên ăn uống hợp lý, tập thể dục. 

Dịch bài đọc:

Bệnh cảm thường

Có một bệnh duy nhất được gọi là thông thường: bệnh cảm thường. Chúng ta gọi nó là bệnh cảm thường vì hàng năm có hàng triệu người mẳc phải.

Mọi người đều biết các triệu chứng: sổ mũi, sốt nhẹ, ho và nhảy mũi. Nó rất khó chịu, nhưng không ai biết cách chữa trị.

Ở tiệm thuốc, thông thường có nhiều loại thuốc trị cảm lạnh. Những thuốc này không trị được bệnh cảm, nhưng chúng làm giảm các triệu chứng. Dù bạn làm bất cứ điều gì, bệnh cảm của bạn cũng sẽ kéo dài vài ngày rồi sau đó biến mất.

Làm thế nào để giúp ngăn ngừa cảm lạnh? Ăn uống kỹ lưỡng, tập thể dục và bạn sẽ khoẻ mạnh, cường tráng.

Bài 5

5. Play with words.

(Chơi chữ.)

Hold your nose and read this poem.

I have a cold, a horrible cold.

I cough, I sneeze, and then I blow. Here comes another sneeze - oh no Ah choo!

I have a cold, a terrible cold.

My face is white, my nose is red. And I have a pain in my head.

Ah choo!

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

Giữ mũi và đọc bài thơ này.

Tôi bị cảm lạnh, một cơn lạnh kinh khủng.

Tôi ho, tôi hắt hơi, và sau đó tôi thổi. Đây lại hắt hơi nữa - Ôi không hắt xì!

Tôi bị cảm lạnh, một cơn cảm lạnh khủng khiếp.

Mặt tôi có màu trắng, mũi tôi đỏ. Và tôi bị đau đầu.

Hắt xì!

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.4 trên 232 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí