Cùng em học Toán lớp 5 Cùng em học toán lớp 5 tập 1

Tuần 17: Luyện tập chung. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm. Hình tam giác trang 57


Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 605m2 = …………ha b) 350g = …………. kg Tính giá trị của biểu thức: a) (175,4 – 81,6) x 3,5 b) 24,57 : (1,52 + 2,26) – 0,685 x 2 Viết thành tỉ số phần trăm:

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 605m2 = …………ha                                  b) 350g = …………. kg

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi 1m2 = \(\frac{1}{{10000}}\)ha    ;     1g = \(\frac{1}{{1000}}\)kg

Lời giải chi tiết:

a) 605m2 = \(\frac{{605}}{{10000}}\)ha = 0,0605ha             b) 350g = \(\frac{{350}}{{1000}}\)kg = 0,35kg

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) (175,4 – 81,6) x 3,5                      b) 24,57 : (1,52 + 2,26) – 0,685 x 2

= ……………………..……                           = ……………………………

= ……………………..……                           = ……………………………

= ……………………..……                           = ……………………………

Phương pháp giải:

Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; sau đó thực hiện phép nhân chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) (175,4 – 81,6) x 3,5                                    b) 24,57 : (1,52 + 2,26) – 0,685 x 2

= 93,8 x 3,5                                                     = 24,57 : 3,78 – 1,37

= 328,3                                                            = 6,5 – 1,37

                                                                        = 5,13

Bài 3

Viết thành tỉ số phần trăm:

a) \(\frac{1}{4} = .........................\)                            b) \(\frac{5}{8} = ..........................\)

c) \(\frac{3}{5} = .........................\)                            d) \(\frac{{15}}{{16}} = ..........................\)

Phương pháp giải:

Viết phân số dưới dạng số thập phân rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

Chú ý: \(\dfrac{1}{{100}} = 0,01 = 1\% \)

Lời giải chi tiết:

a/ \(\dfrac{1}{4} = 0,25 = 25\% \)                 b/ \(\dfrac{5}{8} = 0,625 = 62,5\% \)

c/ \(\dfrac{3}{5} = 0,6 = 60\% \)                   d/ \(\dfrac{{15}}{{16}} = 0,9375 = 93,75\% \)

Bài 4

Số dân huyện Kim Thành hằng năm tăng 1,2%. Biết rằng cuối năm 2017 huyện Kim Thành có 125 000 người. Hỏi đến cuối năm 2018 số dân huyện Kim Thành là bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

- Tính số dân huyện Kim Thành cuối năm 2018 ta lấy số dân cuối năm 2017 cộng với số dân tăng thêm.

- Để tìm 1,2% của 125 000 người ta có thể lấy 125 000 chia cho 100 rồi nhân với 1,2

(Hoặc lấy 125 000 nhân với 1,2 rồi chia cho 100).

Lời giải chi tiết:

Trong năm 2018 huyện Kim Thành tăng thêm số người là:

           125 000 : 100 × 1,2 = 1500 (người)

Đến cuối năm 2018 số dân huyện Kim Thành là:

            125 000 + 1500 =126 500 (người)

                           Đáp số: 126 500 người. 

Bài 5

Dùng máy tính bỏ túi (ấn các phím thích hợp của máy tính bỏ túi rồi ghi kết quả vào chỗ chấm):

a) 7864 + 938 = …………………                  457,68 +  81,79 = ………………….

   85472 – 8357 = ……………….                  5672,7 – 845,34 = …………………

   54367 x 889 = …………………                 315,24 x 4,123 = …………………..

   432,5 : 34,6 = …………………                  96,11 : 27,46 = …………………….

b) - Tỉ số phần trăm của 36 và 7200 là: …………………………………………….

- Tính 24% của 685: …………………………………………………………………..

- Tính 60% của 128: ………………………………………………………………….

- Tìm A biết 32% của A là 56,24: ……………………………………………………

- Tìm B biết 2,5% của B là 64,8: ……………………………………………………..

Phương pháp giải:

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

a) 7864 + 938 = 8802                                      457,68 +  81,79 = 539,47

   85472 – 8357 = 77115                                 5672,7 – 845,34 = 4827,36

   54367 x 889 = 48332263                             315,24 x 4,123 = 1299,73452

   432,5 : 34,6 = 12,5                                       96,11 : 27,46 = 3,5

b) - Tỉ số phần trăm của 36 và 7200 là:          36 : 7200 = 0,005 = 0,5%

- Tính 24% của 685:                                       685 x 24% = 164,4

- Tính 60% của 128:                                       128 x 60% = 76,8

- Tìm A biết 32% của A là 56,24:                  56,24 : 32% = 175,75

- Tìm B biết 2,5% của B là 64,8:                    64,8 : 2,5% = 2592

Bài 6

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) Giá một loại xăng giảm từ 19 400 đồng xuống 18 500 đồng một lít. Hỏi giá xăng giảm khoảng bao nhiêu phần trăm?

b) Với lãi suất tiết kiệm 6,8% một năm, em tính xem phải gửi bao nhiêu tiền để sau một năm nhận được số tiền lãi là 3 400 000 đồng; 6 800 000 đồng.

Phương pháp giải:

a) - Tìm số tiền được giảm của 1 lít xăng.

- Lấy số tiền được giảm của 1 lít xăng chia cho số tiền ban đầu của 1 lít xăng rồi nhân với 100.

b) Bài toán tương ứng: Tìm một số biết 6,8% của số đó là 3 400 000

Số tiền cần gửi = 3 400 000 : 6,8%

Làm tương tự với trường hợp số tiền lãi là 6 800 000.

Lời giải chi tiết:

a) Số tiền được giảm của 1 lít xăng là

       19 400 – 18 500 = 900 (đồng)

Giá xăng đã giảm khoảng số phần trăm là

      900 : 19 400 \( \approx \)0,046 = 4,6%

b) Với lãi suất tiết kiệm 6,8% một năm, để sau một năm nhận được số tiền lãi 3 400 000 đồng, người đó phải gửi số tiền là

     3 400 000 : 6,8 % = 50 000 000 (đồng)

Với lãi suất tiết kiệm 6,8% một năm, để sau một năm nhận được số tiền lãi 6 800 000 đồng, người đó phải gửi số tiền là

     6 800 000 : 6,8 % = 100 000 000 (đồng)

                                       Đáp số: a) 4,6%

                                       b) 50 000 000 đồng; 100 000 000 đồng

Bài 7

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình rồi viết các cạnh và các góc tương ứng vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 8

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm đáy và chiều cao tương ứng với đáy đó.

Lời giải chi tiết:

Vui học

Từ đầu năm 2018 đến 30/10/2018 giá xăng đã 6 lần tăng giá, 2 lần giảm giá. Tổng cộng giá xăng tăng thêm khoảng 1000 đồng mỗi lít so với đầu năm.

a) Từ đầu năm 2018 đến 30/10/2018  giá xăng tăng khoảng bao nhiêu phần trăm? Biết rằng giá xăng tại thời điểm 30/10/2018 là 22 790 đồng/lít.

b) Nếu trước đây mỗi tháng bố em đi làm bằng xe máy hết khoảng 500 000 đồng tiền xăng thì sau 30/11/2018 bố em đi làm hết khoảng bao nhiêu tiền xăng mỗi tháng?

Phương pháp giải:

a) Giá 1 lít xăng tại đầu năm 2018 = 22 790 – 1000

Số phần trăm giá xăng đã tăng = Số tiền đã tăng của 1 lít xăng : giá 1 lít xăng đầu năm 2018 x 100

Lời giải chi tiết:

Giá xăng đầu năm 2018 là

22 790 – 1000 = 21 790 (đồng)

Từ đầu năm 2018 đến 30/10/2018  giá xăng tăng khoảng số phần trăm là

1000 : 21 790 \( \approx \) 0,046 = 4,6%

b) Số tiền xăng tăng thêm mỗi tháng là

500 000 : 100 x 4,6 = 23 000 (đồng)

Sau 30/11/2018 bố em đi làm hết khoảng số tiền xăng mỗi tháng là

500 000 + 23 000 = 523 000 (đồng)

                            Đáp số: a) 4,6 %

                                          b) 523 000 đồng

 Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.5 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.