Cùng em học Toán 5

Tuần 28 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 - trang 41, 42 - Tuần 28 - Tiết 1

Bình chọn:
3.8 trên 18 phiếu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 Tiết 1. Luyện tập chung Tuần 28 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một đoàn tàu vượt qua một cây cầu dài 1500m hết 2 phút 30 giây. Tính vận tốc của đoàn tàu (km/giờ).

Phương pháp giải:

Đề bài yêu cầu tính vận tốc của đoàn tàu theo đơn vị km/giờ nên quãng đường phải có đơn vị tương ứng là km, thời gian có đơn vị tương ứng là giờ.

Muốn tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian

Giải chi tiết:

Đổi: \(1500\)m = \(1,5\)km;

2 phút 30 giây = 150 giây = \(\dfrac{{150}}{{3600}}\) giờ = \(\dfrac{1}{{24}}\) giờ.

Vận tốc của đoàn tàu là:

\(1,5:\dfrac{1}{{24}} = 36\) (km/giờ)

                      Đáp số: 36km/giờ.

Chú ý khi giải: Có thể tìm vận tốc của đoàn tàu theo đơn vị m/giây, sau đó đổi vận tốc đó sang đơn vị km/giờ.

Bài 2

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Một đoàn tàu vượt qua một cây cầu dài 3000m với vận tốc 36km/giờ.

Đoàn tàu vượt qua cây cầu hết thời gian là: …….

Phương pháp giải:

- Đổi quãng đường sang đơn vị đo tương ứng với vận tốc km/giờ là km.

- Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Giải chi tiết:

Đổi 3000m = 3km.

Đoàn tàu đó vượt qua cây cầu hết số thời gian là:

\(3 : 36 = \dfrac{1}{{12}}\) giờ = 5 phút.

                         Đáp số: 5 phút.

Bài 3

Một con chim đại bàng bay trong 2,5 giờ được 225km. Một con kăng-ku-ru di chuyển trong 3 phút được 2520m. Hỏi mỗi phút con vật nào di chuyển nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

- Đổi 225km sang số đo có đơn vị đo là m, đổi 2,5 giờ sang số đo có đơn vị đo là phút.

- Tính trong 1 phút mỗi con di chuyển được bao nhiêu mét, ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

- So sánh để xác định mỗi phút con vật nào di chuyển nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu.

Giải chi tiết:

Đổi: 225km = 225000m;  2,5 giờ = 150 phút.

Trong 1 phút con chim đại bàng bay được số mét là:

\(225000 : 150 = 1500\) (m/phút)

Trong 1 phút con kăng-gu-ru di chuyển được số mét là:

\(2520 : 3 = 840\) (m/phút)

Mà: \(1500 > 840\)

Vậy mỗi phút chim đại bàng di chuyển được nhiều hơn và nhiều hơn số mét là:

\(1500 – 840 = 660\) (m)

Chú ý khi giải: Có thể tìm vận tốc của chim đại bàng theo đơn vị km/giờ, sau đó đổi vận tốc đó sang đơn vị m/phút.

Bài 4

Quãng đường từ Hà Nội đến một địa điểm của một tỉnh khoảng 300km. Một xe ô tô đi từ Hà Nội về địa điểm đó với vận tốc 68km/giờ, một xe ô tô khác đi từ địa điểm đó ra Hà Nội với vận tốc 52km/giờ. Biết hai xe cùng đi trên một đường, hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau ?

Phương pháp giải:

Theo đề bài, hai ô tô xuất phát cùng lúc. Để giải bài này ta làm như sau:

- Tính tổng vận tốc hai xe

- Thời gian đi để gặp nhau bằng quãng đường chia cho tổng hai vận tốc.

Giải chi tiết:

Ta có sơ đồ chuyển động của hai xe như sau:

Tổng vận tốc của hai xe là:

\(68 + 52 = 120\) (km/giờ)          

Thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

\(300 : 120 = 2,5\) (giờ)

                 Đáp số: \(2,5\) giờ.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng