Cùng em học Toán lớp 5 Cùng em học toán lớp 5 tập 1

Tuần 11: Luyện tập cộng số thập phân. Trừ hai số thập phân. Nhân một số thập phân với số tự nhiên trang 38


Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 27,3 + 8,58 + 5,7 b) 0,38 + 17,74 + 3,62 + 8,26 = ……………………… = …………………………. = ……………………… = …………………………. = ……………………… = …………………………. >,<,= 8,4 …… 4,5 + 3,8 0,6 …….. 0,07 + 0,5 9,72 ……. 2,6 + 7,4 6,8 + 9,7 ……. 16,5 Đặt tính rồi tính. a) 8,4 – 3,7 b) 12,07 – 7,34 c) 7,2 – 3,86

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 27,3 + 8,58 + 5,7                                        b) 0,38 + 17,74 + 3,62 + 8,26

= ……………………...…                                      = ……………………...........…….

= …………………...……                                      = ……………………...........…….

= ……………...…………                                      = ……………………...........…….

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất kết hợp để nhóm các số thích hợp với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) 27,3 + 8,58 + 5,7                             b) 0,38 + 17,74 + 3,62 + 8,26

= (27,3 + 5,7) + 8,58                           = (0,38 + 3,62) + (17,74 + 8,26)

=33 + 8,58                                           = 4 + 26

= 41,58                                                = 30

Quảng cáo
decumar

Bài 2

>,<,=

8,4 …… 4,5 + 3,8                                           0,6 …….. 0,07 + 0,5

9,72 ……. 2,6 + 7,4                                        6,8 + 9,7 ……. 16,5

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả các phép cộng rồi so sánh hai vế với nhau.

Lời giải chi tiết:

8,4 > 4,5 + 3,8                                                 0,6 > 0,07 + 0,5

9,72 < 2,6 + 7,4                                               6,8 + 9,7 = 16,5

Bài 3

Đặt tính rồi tính.

a) 8,4 – 3,7                  b) 12,07 – 7,34                        c) 7,2 – 3,86

Phương pháp giải:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Một người thợ sơn đem trộn 3,8l sơn xanh với 0,7l sơn trắng tạo thành sơn màu xanh nhạt. Sau khi trộn, người đó sử dụng 1,25l sơn màu xanh nhạt. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu lít sơn màu xanh nhạt?

Phương pháp giải:

- Tính số lít sơn màu xanh nhạt người đó pha được = Số lít sơn xanh + Số lít sơn trắng

- Số lít sơn màu xanh nhạt còn lại = Số lít sơn màu xanh nhạt người đó pha được – Số lít sơn màu xanh nhạt đã sử dụng.

Lời giải chi tiết:

Sau khi trộn, người đó có số lít sơn màu xanh nhạt là

                 3,8 + 0,7 = 4,5 (lít)

Người đó còn lại số lít sơn màu xanh nhạt là

                4,5 – 1,25 = 3,25 (lít)

                                Đáp số: 3,25 lít

Bài 5

Tìm x:

a) 5,26 + x = 12,74                                          b) x – 3,86 = 5,3

    ……………......……                                                ...…..……………….

    ……………......……                                                .....………………….

Phương pháp giải:

- Để tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Để tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) 5,26 + x = 12,74                                          b) x – 3,86 = 5,3

   x = 12,74 – 5,26                                              x = 5,3 + 3,86

   x = 7,48                                                           x = 9,16

Bài 6

Đặt tính rồi tính.

28,07 x 3                                 37,16 x 4                                 62,35 x 8

………………                                ……………….                               ………………..

………………                                ……………….                              ………………..

………………                                ……………….                               ………………..

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 7

Tính giá trị của biểu thức.

a) 0,58 x 3 + 21,4 = ……………………………………………………………………………

b) 3,14 x 5 + 0,75 x 2 = ……………………………………………………………………..

c) 12,8 – 0,85 x 4 = …………………………………………………………………………..

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia thì ta thực hiện phép nhân, phép chia trước; thực hiện phép cộng, phép trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 0,58 x 3 + 21,4 = 1,74 + 21,4 = 23,14

b) 3,14 x 5 + 0,75 x 2 = 15,7 + 1,5 = 17,2

c) 12,8 – 0,85 x 4 = 12,8 – 3,4 = 9,4

Bài 8

Giải bài toán sau:

Một mảnh đất hình vuông có cạnh dài 22,5m. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó?

Phương pháp giải:

- Chu vi của mảnh đất hình vuông = Độ dài một cạnh nhân với 4.

- Diện tích của mảnh đất = Độ dài cạnh nhân với độ dài cạnh.

Lời giải chi tiết:

Chu vi của mảnh đất hình vuông là

             22,5 x 4 = 90 (m)

        Đổi 22,5 m = 2250 cm

Diện tích của mảnh đất là

2250 x 2250 = 5062500 (cm2)

Đổi 5062500 cm2 = 506,25m2

            Đáp số: Chu vi: 90m

                         Diện tích: 506,25m2

Vui học

Bác Hương muốn làm 4 chiếc rèm cửa sổ và 2 chiếc rèm cửa ra vào. Bác dự tính mỗi chiếc rèm cửa sổ cần 2,75m vải, mỗi chiếc rèm cửa ra vào cần 3,25m vải và cần thêm 9,8m vải để may các đường trang trí cho các rèm. Hỏi Bác Hương cần mua ít nhất bao nhiêu mét vải?

Trả lời: ……………………………………………………………………………………………

Phương pháp giải:

- Tính số mét vải để may rèm cửa sổ = Số mét vải để may một chiếc rèn cửa sổ nhân với số rèm cửa sổ muốn may.

- Tính số mét vải để may rèm cửa ra vào = Số mét vải để may một chiếc rèn cửa ra vào nhân với số rèm cửa ra vào muốn may.

- Số mét vải cần mua tất cả = Số mét vải để may rèm cửa sổ + Số mét vải để may rèm cửa ra vào + Số mét vải may đường trang trí.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

May 4 chiếc rèm cửa sổ và 2 chiếc rèm cửa ra vào

Mỗi chiếc rèm cửa sổ: 2,75m

Mỗi chiếc rèm cửa ra vào: 3,25m

Đường trang trí: 9,8m vải

Cần ít nhất:….mét vải?

Bài giải

Số mét vải cần để may 4 chiếc rèm cửa sổ là

               2,75 x 4 = 11 (mét)

Số mét vải cần để may 2 chiếc rèm cửa ra vào là

               3,25 x 2 = 6,5 (mét)

Bác Hương cần mua số mét vải là

               11 + 6,5 + 9,8 = 27,3 (mét)

Trả lời: Bác Hương phải mua ít nhất 28 mét vải.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.