Cùng em học Toán 5

Tuần 19 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 - trang 5, 6 - Tuần 19 - Tiết 1

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 - Tiết 1. Hình thang. Diện tích hình thang - Tuần 19 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính diện tích hình thang:

a) Có độ dài hai đáy lần lượt là 21 cm; 14m; chiều cao 10cm

b) Có độ dài hai đáy lần lượt là 7,2m; 4,8m; chiều cao 5m

Phương pháp giải:

Độ dài hai đáy và chiều cao đã có cùng đơn vị đo nên để tính diện tích ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho \(2\).

Giải chi tiết:

a) Diện tích hình thang đó là:

\((21 + 14) \times 10:2 = 175\,\,(c{m^2})\)

b) Diện tích hình thang đó là:

\((7,2 + 4,8) \times 5:2 = 30\,\,({m^2})\)

                       Đáp số: a) \(175c{m^2}\)

                                   b) \(30{m^2}\).

Bài 2

Tính diện tích mảnh bìa hình thang có kích thước như hình vẽ:

 

Phương pháp giải:

Hình thang đã cho là hình thang có chiều cao là \(12cm\),  độ dài hai đáy là \(18cm\) và \(25cm\). Để tính diện tích ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho \(2\).

Giải chi tiết:

Diện tích hình thang đó là:

       \((18 + 25) \times 12:2 = 258\,\,(c{m^2})\)

                  Đáp số:  \(258c{m^2}\)

Bài 3

Đánh dấu (×) vào ô trống dưới hình thang có diện tích nhỏ hơn 100m2

 

Phương pháp giải:

- Xác định độ dài hai đáy và chiều cao của hình thang rồi tính diện tích hai hình thang.

- Để tính diện tích ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho \(2\).

Giải chi tiết:

Hình thang a có chiều cao là \(9m\), độ dài hai đáy là \(10m\) và \(15m\).

Hình thang b có chiều cao là \(10m\), độ dài hai đáy là \(7m\) và \(12m\).

Diện tích hình thang a là:

          \((10 + 15) \times 9:2 = \,\,112,5\,\,({m^2})\)

Diện tích hình thang b là:

          \((7 + 12) \times 10:2 = 95\,\,({m^2})\)

Ta có: \(112,5c{m^2} > 100c{m^2}\); \(95c{m^2} < 100c{m^2}\)

Vậy hình thang b có diện tích nhỏ hơn \(100c{m^2}\).

Bài 4

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 96,5m và 127,5m; chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó. 

Phương pháp giải:

- Tính chiều cao của thửa ruộng ta lấy tổng độ dài hai đáy chia cho \(2\).

- Tính diện tích thửa ruộng ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho \(2\).

Giải chi tiết:

Chiều cao của thửa ruộng đó là:

           \((96,5 + 127,5):2 = 112\,\,(m)\)

Diện tích của thửa ruộng đó là:

\((96,5 + 127,5) \times 112:2 = 12544\) \(m^2\)

                                 Đáp số: \(12544\,{m^2}\). 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng