Cùng em học Toán lớp 5 Cùng em học toán lớp 5 tập 1

Tuần 16: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)


Tính: a) 46,5% + 17,6% = …………………. b) 54,1% - 18% = ………………… c) 22,7% x 5 = ………………………. d) 75% : 6 = ……………………… Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: Trong 36 kg gạo có 22,5kg gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. a) Tỉ số phần trăm của số gạo nếp trên tổng số gạo là ……………………….. b) Tỉ số phần trăm của tổng số gạo trên số gạo tẻ là …………………………

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) 46,5% + 17,6% = ………………….                      b) 54,1% - 18% = …………………

c) 22,7% x 5 = ……………………….                          d) 75% : 6 = ………………………

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân rồi viết  kí hiệu phần trăm theo sau số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 46,5% + 17,6% = 64,1.                   b) 54,1% - 18% = 36,1%

c) 22,7% x 5 = 113,5%                       d) 75% : 6 = 12,5%

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trong 36 kg gạo có 22,5kg gạo tẻ, còn lại là gạo nếp.

a) Tỉ số phần trăm của số gạo nếp trên tổng số gạo là ………………………..

b) Tỉ số phần trăm của tổng số gạo trên số gạo tẻ là …………………………

Phương pháp giải:

Để tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b:

- Tìm thương của a và b.

- Lấy thương vừa tìm được nhân với 100 và viết kí hiệu phần trăm theo sau.

Lời giải chi tiết:

Số kg gạo nếp là

36 – 22,5 = 13,5 (kg)

a) Tỉ số phần trăm của số gạo nếp trên tổng số gạo là 13,5 : 36 = 0,375 = 37,5%

b) Tỉ số phần trăm của tổng số gạo trên số gạo tẻ là 36 : 22,5 = 1,6 = 160%

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

15 % của 500 là: ………………………………………………………………..

3,6% của 400l là: ………………………………………………………………

16% của 150m2 là: …………………………………………………………….

0,7% của 120kg là: ……………………………………………………………..

Phương pháp giải:

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Lời giải chi tiết:

15% của 500 là           500 : 100 x 15 = 75

3,6% của 400l là         400 : 100 x 3,6 = 14,4l

16% của 150m2 là       150 : 100 x 16 = 24m2

0,7% của 120kg là      120 : 100 x 0,7 = 0,84kg

Bài 4

Lớp 5C có 32 học, trong đó số học sinh chưa biết bơi chiếm 25%. Hỏi lớp 5C có bao nhiêu học sinh chưa biết bơi?

Phương pháp giải:

Muốn tìm 25% của 32 ta lấy 32 chia cho 100 rồi nhân với 25.

(Hoặc lấy 32 nhân với 25 rồi chia cho 100)

Lời giải chi tiết:

Lớp 5C có số học sinh chưa biết bơi là

32 : 100 x 25 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 5

Một người gửi tiết kiệm 30 000 000 đồng trong một năm với lãi suất 6,5% một năm. Tính số tiền lãi sau một năm.

Phương pháp giải:

Muốn tìm 6,5% của 30 000 000 ta lấy 30 000 000 chia cho 100 rồi nhân với 6,5.

(Hoặc lấy 30 000 000 nhân với 6,5 rồi chia cho 100)

Lời giải chi tiết:

Số tiền lãi sau một năm của người đó là

30 000 000 : 100 x 6,5 = 1 950 000 (đồng)

Đáp số: 1 950 000 đồng

Bài 6

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) 17% của một số là 68. Số đó là ……….

b) 15% chiều dài một sợi dây điện là 9m. Đoạn dây điện đó dài …………………..

c) 40% giá tiền một chiếc nồi cơm điện 520 000 đồng. Giá chiếc nồi cơm điện đó là ……………

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số khi biết 17% của nó là 68, ta có thể lấy 68 chia cho 17 rồi nhân với 100  hoặc lấy 68 nhân với 100 rồi chia cho 17.

Các câu khác tính tương tự.

Lời giải chi tiết:

a) 17% của một số là 68. Số đó là 68 : 17 x 100 = 400

b) 15% chiều dài một sợi dây điện là 9m. Đoạn dây điện đó dài:

                            9 : 15 x 100 = 60 (m)

c) 40% giá tiền một chiếc nồi cơm điện 520 000 đồng. Giá chiếc nồi cơm điện đó là:

                           520 000 : 40 x 100 = 1 300 000 (đồng)

Bài 7

Đội đồng diễn của trường em có 36 bạn nữ, chiếm 60% số bạn của cả đội. Hỏi đội đồng diễn đó có bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

Để tìm số bạn của cả đội ta có thể lấy 36 chia cho 60 rồi nhân với 100

 (Hoặc lấy 36 nhân với 100 rồi chia cho 60)

Lời giải chi tiết:

Đội đồng diễn đó có số bạn là

36 : 60 x 100 = 60 (bạn)

Đáp số: 60 bạn

Bài 8

Một trường tiểu học được xây dựng trên một khu đất, trong đó diện tích khu phòng học được xây dựng là 1500m2, chiếm 60% diện tích khu đất, diện tích đường đi chiếm 10% diện tích khu đất, phần còn lại làm sân chơi, bãi tập. Tính diện tích sân chơi, bãi tập của trường tiểu học đó.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích cả khu đất ta lấy 1500 : 60 x 100

- Tính diện tích đường đi ta lấy diện tích khu đất chia cho 100 rồi nhân với 10.

- Diện tích sân chơi, bãi tập = Diện tích cả khu đất – (diện tích phòng học + diện tích đường đi)

Lời giải chi tiết:

Diện tích cả khu đất đó là

1500 : 60 x 100 = 2500 (m2)

Diện tích đường đi là

2500 : 100 x 10 = 250 (m2)

Diện tích sân chơi, bãi tập là

2500 – (1500 + 250) = 750 (m2)

                          Đáp số: 750m2

Vui học

Nhân dịp Tết dương lịch, một cửa hàng giảm giá 25% tất cả sản phẩm và giảm thêm 5% cho khách hàng là nữ. Mẹ mua cho bạn Hoa một chiếc váy với giá niêm yết là 210 000 đồng. Hỏi mẹ phải trả cửa hàng bao nhiêu tiền?

Trả lời: ……………………………………………………………………………………………

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần trăm giá tiền được giảm giá: 25% + 5% = 30%.

- Tìm số tiền được giảm, tức là đi tìm 30% của 210 000 đồng.

- Tìm số tiền mẹ bạn Hoa phải trả ta lấy giá niêm yết trừ đi số tiền được giảm.

Lời giải chi tiết:

Chiếc váy được giảm số phần trăm là

         25% + 5% = 30%

Số tiền được giảm là

       210 000 : 100 x 30 = 63 000 (đồng)

Mẹ phải trả cửa hàng số tiền là

       210 000 – 63 000 = 147 000 (đồng)

Trả lời: Mẹ phải trả cửa hàng số tiền là 147 000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 46 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.